Építészettörténet 1 – építészet kezdetei, népi építészet (őszi félév)

BME Építészmérnöki Kar

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

A tárgy neve:

Építészettörténet 1. – Az építészet kezdetei, népi építészet

Tárgykód:

BMEEPET A101

A tárgy angol neve:

History of Architecture 1. – The Beginnings and Vernacular Architecture

Ellenőrzési forma:

vizsga jegy

Kreditpont:

3

Mintatanterv szerinti helyzet:

1. félév

Előadó:

Dr. Istvánfi Gyula
Dr. Rabb Péter

Tárgyfelelős:

Dr. Rabb Péter

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

Tárgy felvételének
feltételei:

A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben


Foglalkozások
jellege:

Előadások és önálló gyakorlatok

Részvételi előírások:

A jelenlét a tanórák 70%-án kötelező (TVSz 14.§ (4) alapján). Minden gyakorlaton és előadáson az aktív részvétel követelmény, melyről a hallgatók kézzel írt és rajzolt jegyzet formájában tesznek bizonyságot. A gyakorlati jegyzet minden órán beadandó (távolmaradás esetén a következő órára pótlandó), az előadásjegyzet a vizsgán bemutatandó és a félév végéig pótolható. A jegyzet bemutatása egyben a jelenlét ellenőrzésére is szolgál.

Félévközi
ellenőrzések:

A hallgatók rajzi előmenetelét és jegyzeteit a gyakorlatvezetők a konzultációkon ellenőrzik.

Határidős feladatok:

A félév során egy féléves gyakorlati feladat készítendő el: egy db kiválasztott (a gyakorlatvezető által kiadott) épület makettje és ugyanezen épület rajzi dokumentációja (alaprajz, metszet, homlokzatok); határidő a feldolgozási hét első napja. A gyakorlati teljesítés része a jegyzetek elkészítése; határidő: az egyes gyakorlati órák, valamint a feldolgozási hét első napja.

Rajzok beadása: 2019. december 13. 10:00-12:00; különeljárási díjjal 2019. december 20. 12:00 / Makett beadása: 2019. december 17. (kedd!) 10:00-12:00

(különeljárási díjjal csak a rajz pótolható, a makett nem!)

Aláírás feltételei:

- Jelenlét a tanórákon az előírt mértékben.

- A gyakorlati feladatok (tervfeladat és jegyzetek) beadása és elfogadása.

A 2007 óta szerzett, de öt évnél nem régebbi aláírást és félévközi teljesítést elfogadjuk. E hallgatóknak elegendő a vizsgán megjelenniük. Ha egy tanulókör gyakorlataira mégis be szeretnének járni, jelentkezzenek az évfolyamfelelősnél.

Vizsgára bocsátás feltételei:

- Érvényes jelentkezés a NEPTUN rendszerben az adott vizsgaidőpontra

- A félévi aláírás megszerzése vizsganapra

Vizsga jellege:

A vizsga két részből áll: egy 30 perces, kötelező írásbeli vizsgából, valamint egy azt követő kötelező szóbeli vizsgából (minden januári vizsganapon). A hallgatók a félévközi teljesítés (jegyzet: 9%, rajz: 20%, makett: 20%), valamint a vizsgateljesítmény: 51% (írásbeli dolgozat és a szóbeli) alapján osztályzatot kapnak. A vizsgán semmilyen írott vagy nyomtatott jegyzet, segédlet nem használható. A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén a következő vizsgára különeljárási díj fizetendő.

Vizsga ismétlése:

Vizsga javítása/pótlása (sikertelenség esetén) alanyi jogon egy alkalommal megtehető, a vizsgára bocsátás feltételeinek betartásával. Az ismételt pótlás csak különeljárási díj ellenében tehető, ha más tárgyból ezt a lehetőséget még nem használta ki – abban a vizsgaidőszakban – a hallgató (TVSZ 16§).

Félév végi
osztályzat:

Félévvégi jegy, súlyozott átlag formájában a kerekítés szabályaival:

Félévközi teljesítés

49%
Vizsga teljesítés

51%
TEMATIKA – ÜTEMTERV

ELŐADÁS

GYAKORLAT

1.

BEVEZETÉS

szeptember 11.

Bevezetés:

a tárgy és a félév bemutatása

Fogalommagyarázat:

vernakuláris / köznépi / népi

Kutatástörténet:

az (időben / térben / társadalmilag) távoli kultúrák felfedezése

1.

A 1-4. tk.: szeptember 10.

B 1-4. tk.: szeptember 18.

Bevezetés:

a félév bemutatása

a feladat ismertetése

saját tájegység bemutatása

(természetrajzi és gazdasági adottságok, gazdálkodás, életmód, településforma)

2.

TÖRTÉNELEM ELŐTTI KOROK ÉPÍTÉSZETE

szeptember 18.

A Kőkor építészete

lakhelyek és kultikus építmények

3.

szeptember 25.

A Bronz- és a Vaskor Európában

a kelták és a germán törzsek építészete

2.

A 1-4. tk.: szeptember 24.

B 1-4. tk.: október 2.

Saját háztípus / házterület jellemző elemei I.

4.

október 2.

Távoli tájak köznépi építészete I.

Ázsia és Afrika

október 5., szombat: kirándulás a SKANZEN-be

október 9.

ELMARAD! (Építész Szakmai Napok)

5.

TÁVOLI TÁJAK KÖZNÉPI ÉPÍTÉSZETE

október 16.

Távoli tájak köznépi építészete II.

Amerika és Európa

3.

A 1-4. tk.: október 8.

B 1-4. tk.: október 16.


Saját háztípus / házterület jellemző elemei II.

október 23.

ELMARAD! (nemzeti ünnep)

6.

MAGYAR NÉPI ÉPÍTÉSZET

október 30.

A köznépi építészet szerkezetei I.

falak, födémek

4.

A 1-4. tk.: november 5.(!)

B 1-4. tk.: október 30.


Saját háztípus / házterület jellemző elemei II.
7.

november 6.

A köznépi építészet szerkezetei II.

tetőszerkezet, héjazat, füstelvezetés


8.

november 13.

A háztípusok I.

A köznépi építészet régmúltja

A Kárpát-medence táji-néprajzi tagolása, a háztípusok

A közép-magyar háztípus


5.

A 1-4. tk.: november 19.

B 1-4. tk.: november 13.

Népi építészet jellemző szerkezetei, berendezései (általános) / felmerülő hallgatói kérdések tisztázása


Konzultáció


9.

november 20.

A háztípusok II.

A dunántúli háztípusok

(Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Kisalföld, Balaton-felvidék)


10.

november 27.

A háztípusok III.

A keleti országrész háztípusai

(Erdély, Felföld, Felső-Tiszavidék)


6.

A 1-4. tk.: december 3.

B 1-4. tk.: -


Konzultáció


11.

december 4.

Kortárs köznépi építészet

Kitekintés a vernakuláris / spontán építészetbe


BEADÁS:

december 13. (péntek) 11:00-12:00: jegyzet, rajz (tanszék)

(feldolgozási hét van!)

december 17. (kedd) 10:00-12:00: makett (helyszín: K.210.)

december 17-18.: makett kiállítás (hétfő-kedd, helyszín: K.210.)

december 20. (péntek) 11:00-12:00: csak jegyzet és rajz (tanszék)

VIZSGA:

(tervezet)

írásbeli és szóbeli: minden januári vizsganapon

az utolsó alkalomra csak ismétlő vizsgázók jelentkezhetnek.

SKANZEN KIRÁNDULÁS: október 5., szombat

TANKÖRÖK BEOSZTÁSA

A1. Kiss - Fekete

FELSŐ-TISZAVIDÉK

B1. Fekete - Kiss

FELFÖLD

A2. Rabb - Buzás

ALFÖLD (TANYA+MEZŐVÁROS)

B2. Buzás - Rabb

ERDÉLY

A3. BSc Zsembery - Daragó

KISALFÖLD

B2. Halmos– Marótzy

DÉL-DUNÁNTÚL

A4. Balogh - Halmos

ERDÉLY

B4. Daragó - Zsembery

ŐRSÉG-GÖCSEJ

Buzás–Rabb

ERDÉLY

Tankönyv:

Istvánfi Gyula: Az építészet története – Őskor, Népi építészet.

1. kiadás: Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 1997.

2. kiadás: TERC kiadó, Budapest, 2011.


Ajánlott irodalom:

Istvánfi Gyula: Az építészet kezdetei. TERC kiadó, Budapest, 2010.

Waechter, John: Az ember őstörténete. A múlt születése, Lausanne, 1976.

Oates, David és Oates, Joan: A civilizáció hajnala. A múlt születése, Lausanne, 1976.

Postgate, Nicholas: Az első birodalmak. A múlt születése, Lausanne, 1977.

Moorey, P.R.S.: Bibliai tájak. A múlt születése, Lausanne, 1975.

Harding, D.W.: Az őskori Európa. A múlt születése, Lausanne, 1978.

Dixon, Philip: Britek, frankok, vikingek. A múlt születése, Lausanne, 1976.

Oliver, Paul (ed.): The Encyclopedia of vernacular architecture of the world.

Cambridge University Press, London, 1997.

Oliver, Paul: Atlas of vernacular architecture of the world. Routledge, Abington, 2007.

Garlake, Peter: Afrikai királyságok. A múlt születése, Lausanne, 1978.

Brunskill, R.W.: Vernacular Architecture. An illustrated handbook.

Faber and Faber, London, 2000.

Frobenius, Leo:Afrikai kultúrák. Bondolat, Budapest, 1981.

Spencer – Jennings:The native americans. Harper & Row, New York, 1977.


Skanzen megközelítése (a skanzen.hu szerint):

A helyi busz menetrendje a HÉV és a Skanzen között (6-os és 7-es kocsiállás)

HÉTKÖZNAP:

Szentendre, HÉV állomástól Skanzen felé indul: 5:45, 6:25, 7:10, 8:00, 10:35, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 20:25, 22:10

Skanzentől Szentendre felé indul: 5:57, 6:37, 7:22, 8:22, 10:47, 13:28, 14:28, 15:28, 16:28, 17:28, 18:28, 20:58, 22:43

HÉTVÉGÉN:

Szentendre, HÉV állomástól Skanzen felé indul: 6:50, 8:05, 10:35, 12:30, 14:25, 16:25, 18:25, 20:25, 22:10

Skanzentől Szentendre felé indul: 7:02, 8:17, 10:47, 12:42, 14:48, 16:48, 18:48, 20:58, 22:43


HÉV-vel Budapestről

Budapestről a Batthyány térről induló HÉV járatokkal juthatunk el Szentendrére. (menetidő 40 perc).

Szentendrei HÉV menetrend (www.bkv.hu)

A HÉV végállomásától tovább a 6-os, illetve a 7-es kocsiállásról induló helyi autóbusszal érjük el a Múzeumot (Skanzen megálló).

Autóbusszal Budapestről

Az autóbuszok Budapest Újpest-Városkaputól indulnak Szentendrére (menetidő 30-35 perc).

Távolsági busz menetrend (www.volanbusz.hu)

A szentendrei autóbuszpályaudvaron kell átszállni a helyi autóbuszra, amely a 6-os, illetve 7-es kocsiállásról indul (Skanzen megálló).


TÁRGYLEÍRÁS

Az Építészettörténet 1. tárgy a történelem előtti korok építészetének, a világ köznépi (vernakuláris) építészetének és a Kárpát-medence magyar népi építészetének bemutatását tűzi ki célul.

Az írott történelem előtti kultúrák életérő szinte csak építményeik maradványai árulkodnak. Ezek elemzése, bemutatása nemcsak ezen kultúrák megismeréséhez nyújt majdhogynem kizárólagos támpontot, de elő is készíti a történeti kultúrák építészetét ismertető tárgyakat. A tárgyalás az időrend szerint haladva történik, kitérve az épületek alaprajzának, szerkezetének alakulására (fejlődésére) és a korai települések kialakulásának kérdésére is.

A távoli tájak építészete a világ köznépi építészetét mutatja be, kontinensek szerinti csoportosításban, a természeti környezet és az építő ember szüntelen párbeszédének legérdekesebb elemeit felmutatva.

A Kárpát-medence magyar népi építészete a magyarok lakta terület nagy házterületeinek legjellegzetesebb épületeit mutatja be, elsősorban a gazdálkodás és az épületek közötti kapcsolat elemzésével, kitérve az szerkezetek és az épülettípusok fejlődésére, alakulására is.


HISTORY OF ARCHITECTURE 1. Beginnings

The course gives an overview of the architecture in the first period of the evolution of human culture. The classes follow chronology – mainly in the first part of the course – with focusing on the development of building constructions and the development of settlements.

Prehistory: Palaeolithic human claim to space, from the cave to the hut. Building activity of Neolithic peasants, one-celled houses and fortified settlements. Introduction to building construction in the Near East andEurope.

In the second part the course gives an overview of the vernacular architecture of the world. Native architecture: comparative outline of the architecture of hunting, pastoral and farming peoples. Construction, building materials and decorations. Native American, African and European architecture.

The practical lessons show details were delivered in the lecture before. The drawings drawn by students help them to understand the colourful world of common and rural architecture.


LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

VIZSGA TÉMAKÖRÖK

ELŐADÁSOK:

1. előadás

2. előadás

3. előadás

4. előadás

5. előadás

6. előadás

7. előadás

8. előadás

9. előadás

10. előadás

11. előadás

12. előadás

DARAGÓ LÁSZLÓ TANKÖRÉNEK FELADATAIHOZ:

Vöckönd lakóház, Lickóvadomos lakóház,Szentgyörgyvölgy lakóház, Iklódbördöce lakóház, Szalafő/Magyarföld szín/disznóól, Felsőszenterzsébet harangláb,Nemesnép harangláb,Kondorfa iskola,Baglad lakóház,Kálócfa lakóház,Hódos lakóház,Szalafő lakóház,Csertereg lakóház,Szentmihályfa lakóház,Rédics lakóház,Budafa lakóház,Iklódbödöce lakóház 4,Egyházashollós pajta,Iklódbödöce pajta, Pádár pajta,Resznek pajta,Hottó kovácsműhely,Szalafő kódisállásos ház,Szalafő Istállós pajta,Külsősárd pajta,Csömötér pajta,Szalafő kástu,Botfa pajta,Kerkatestánd pajta,Iklódbödöce pajta 2,Rédics


RABB PÉTER TANKÖRÉNEK FELADATAIHOZ:

Gajdán

Nagykörös_Bajcsy9

Nagykörös_Balla64

Nagykörös_Rakoczi29

Nagykörös_Rakoczi40

Nagykörös_Rakoczi49

Nagykörös_Tinodi6

1_Tiszaszolos_szolokunyho

2_Tiszaszolos

3_Kunmadaras_szolokunyho

4_Tiszaderzs

5_Tiszaszentimre

6_Kunhegyes

7_Tiszaderzs

8_Kunhegyes

9_Tiszaorveny

10_Tiszaderzs

11_Kunhegyes_1

12_Karcag_Bereki

14_Karcag_Bereki

15_Kunmadaras_oltanya

16_Dusnok_szelmalomWebmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu