Magyar építészettörténet 2 (őszi félév)

BME Építészmérnöki Kar

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

A tárgy neve:

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET II.

Tárgykód:

BME EPETO901

A tárgy angol neve:

History of Architecture in Hungary II.

Ellenőrzési forma:

félévközi jegy

Kreditpont:

2

Mintatanterv szerinti

helyzet:

9. félév

Előadó:

Dr. Marótzy Katalin

Dr. Vukoszávlyev Zorán

Évfolyamfelelős:

Dr. Marótzy Katalin

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

Tárgy felvételének

feltételei:

A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben

Építészettörténet 5. (BMEEPETA501) és az

Építészettörténet 6. (BMEEPETO601) tárgy sikeres teljesítése


Foglalkozások jellege:

Előadások - hétfőnként 15.15-17.00h a K275 teremben


Részvételi előírások:

A jelenlét a tanórák 70%-án kötelező (TVSz 105.§)


Félévközi

ellenőrzések:

A félév során egy zárthelyi dolgozat megírása kötelező.

ZH 1. 2019.10.14 15h

ZH 2. 2019.12.2 15h

PZH, PPZH a pótlási héten a teljesítményértékelési ütemterv szerint

(A csoportbeosztásról, a helyszínekről és az eredményről Neptun-üzenetben tájékoztatjuk a hallgatókat)


Korábbi részteljesítések elfogadása:

Korábbi félévekben szerzett zárthelyi eredményeket nem fogadjuk el.

Aláírás feltételei:

A tárgyfelvétel feltételeinek teljesítése

Jelenlét a tanórákon az előírt mértékben

A zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése

Az aláírás feltétele egyúttal a sikeres félévzárás feltétele is


Ajánlott irodalom és segédanyagok:

A tanszéki honlapon elérhetőek

Félév végi osztályzat:

(félévközi jegy)

A félévvégi jegy a zárthelyik átlagából alakul ki: ,5-től felfelé kerekítünk.TEMATIKA – ÜTEMTERV


időpont

előadás

1.

Szeptember 9.

Bevezetés. Átmeneti kor, klasszicizmus

2.

Szeptember 16.

Klasszicizmus, romantika

3.

Szeptember 23.

Korai és érett historizmus

4.

Szeptember 30.

Késő historizmus

5.

Október 7.

Századforduló

6.

Október 14.

Zárthelyi

Október 21.

Vázlattervi hét

7.

Október 28.

A modern ébredése: állami és egyházi építkezések, magán-építtetők – 1920-45

8.

November 4.

A progresszív modern: A CIAM magyar csoportja, a modern villa és bérház – 1928-45

9.

November 11.

Új építés és szocialista realizmus – 1945-1956

10.

November 18.

A konszolidáció modern építészete – 1956-68

11.

November 25.

A hazai építészet útkeresése – 1968-1995

12.

December 2.

Zárthelyi

December 16-20. között

A zárthelyik első pótlása

December 16-20. között

A zárthelyik második pótlásaMarótzy Katalin

Vukoszávlyev Zorán


Budapest, 2019. augusztus
RÖVID TÁRGYLEÍRÁS

A kurzus a magyar építészet történetét tekinti át a XVIII. század végétől máig. A kronologikus tárgyalás mellett az adott időszakok legfontosabb kérdéseire koncentrál: historizálás és a XIX. századi stílusok, nemzeti és nemzetközi hatások a két világháború között, modernizmus, szocreál építészet, technológia és forma, tömeges építkezések. Az előadások körüljárják az identitás – nemzeti, nemzetközi, regionális - témáját is a különböző időszakokban.


HISTORY OF HUNGARIAN ARCHITECTURE 2. / CONTEMPORARY HUNGARIAN A.

The course gives an overview of Hungarian architecture from the end of the 18th century up to now. While following the timeline, the classes concentrate on the main problems of the investigated periods, like the question of historicism, international and national sources between the 2 Wars, modernism, socialist realism in the 1950s, technology and high-rise in the 1960s, built environment in the 1970s, post-modernism in the 1980s. As the problem of identity (national or regional architecture) is a recurrent theme through the whole period, the course pays a special attention to it.


LETÖLTHETŐ ANYAGOK

MET2_irodalom 1918-ig

MET2_épületlista 1918-ig

MET2_irodalom 1920-tól

MET2_épületlista 1920-tól

ZH1 minta

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu