Tervezéselmélet (őszi félév)

TERVEZÉSELMÉLET

BMEEPETO921

vizsga

heti 2 óra előadás

kreditpont: 2

Pazár Béla DLA

szerda 14.15 – 16.00

K.275.


TANTÁRGY LEÍRÁS


A tervezés előre gondolkodás, előre látás, döntéseit az építők valósítják meg, és e döntések hosszú időre, sok-sok ember életére lesznek jó, vagy rossz hatással. A folyamat a kognitív gondolkodásnak és a tér látó érzékelésnek emlékezetnek, gondolkodás eszközeivel nem követhető alkotó mozzanatainak párbeszéde. A tervezés elmélet a teória szó eredeti értelme szerint szabad és érdek nélküli elmélkedés erről a kétoldalú gyakorlati tevékenységről, ennek állandó kritikus és önkritikus szemlélete, vizsgálata, „lelkiismerete”. Ebben különbözik az építészet jelenségeit magyarázó hipotézisektől, ideológiáktól, doktrínáktól, stratégiáktól és apológiáktól. A tervezés elméletben a technika, az építészet történet és elmélet nem, mint a tudomány, változó szabályrendszerei szerint gyűjtött és kezelt ismeretanyag jelenik meg, hanem mint a tervezési folyamat forrása, hajtóereje. A tantárgy célja, hogy a hallgatók történeti, elméleti és gyakorlati példák elemzése során ismerjenek rá az alkotó és reflektív folyamatok működésére, azok kölcsönhatására, és ezzel megtegyék az első lépéseket az önálló, alkotó látás, emlékezés, valamint a kritikus és önkritikus gondolkodás készségének elsajátítására.


Tantárgy teljesítésének feltételei: jelenlét minden előadáson, sikeres írásbeli vizsga.

A téma átfogó megértéséhez ajánlott az Építészetelmélet története 2. (BMEEPET0408) tárgy felvétele.


Tematika:

1. 09.11. Tervezés és építészet, történeti háttér. Dr. Krähling János

2. 09.18. Theoria, poesis, praxis, phronesis. Dr. Szalay András

3. 09. 25. A tervezés keretei, a hittől a kísérletig.

4. 10. 02. Kultúra, hagyomány és haladás.

5. 10. 16. Technika, design, változás, hulladék.

6. 10. 30. Starchitecture, kép, internet. Felszabadít, vagy túlhatároz?

7. 11. 06. Klasszikus és modern.

8. 11. 13. Továbbépítés és kortárs.

9. 11. 20. Továbbépítés és arány.

10. 11. 27. Idő, felelősség, az esztétikai önmegvalósítás csapdája.

11. 12.04. Elmélet és módszer. Összefoglalás.


AJÁNLOTT IRODALOM:

Bart Verschaffel: Architecture is (as) a gesture

Quart Publishers Luzern 2001

Ignasio Sola Morales: Mediations in Architecture and in Urban Landscape

Quart Publishers Luzern 2001

Juhani Pallasma: Space, Place Memory and Imagination

Routledge New York 2008


Pazár Béla DLA - 2018

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu