Komplex tervezés 1

KOMPLEX 1

BMEEPETT811

BMEEPETS812

BMEEPETM1KX

BMEEPETM2KX

félévközi

heti 6 óra gyakorlat

kreditpont: 6

Dr. Zsembery Ákos

hétfő 8.15-13.00

csütörtök 8.15-13.00

K.283.


LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

FÉLÉVES ÜTEMTERV

TÁRGYLEÍRÁS

A tervfeladat, melyet a hallgató önállóan megold a félév során összetett, és bővebb, mint a szakmában szokásos építészeti tervek kimérete. A tervezési tárgy először összegzi és integrálja a hallgató eddigi tanulmányait egyetlen tervezési feladatban. A tartalmi és formai követelményeket részint jelen tematika, részint a társ-tanszékek saját kiírásai tartalmazzák, melyet a hallgatók a félév elején kézhez kapnak.

Ezen felül a tanszékre jellemző témaválasztás és tervezői szemlélet képviseletére bizonyos szempontok kiemelt jelentőséggel bírnak, melyeket érvényesítünk a félévközi számonkérések során. Így nálunk a tervezést megelőző előtanulmány nagyobb hangsúlyt fektet a történeti beágyazottság vizsgálatára, a természeti és épített környezet történeti morfológiájára. A tervezési helyszín történetnek a jövőbe vetítése a jelen rendezési és szabályozási tervek előírása, melyek kritikai értékelése elvárt. E kutatás eredményeit tablón és tanulmányban rögzíti a hallgató. Az így kapott eredmények értékelése a következő tervezői lépés: ez a hely szellemi és tárgyi örökségének és a tervezési feladat előképeinek az elemzése és értékelése, vagyis az alapadatok kritikai feldolgozása a cél. Ez az elemző munka is tabló formájában kerül a tanszék elé bírálatra.

Követelmény a munka eredményeinek megjelenítése a terv koncepciójának kialakításában, és az építészeti döntésekben. A tanszéki értékelések elsődleges bírálati szempontja az előtanulmány eredményeinek megjelenése a tervben.

A tárgy keretén belül készítendő tervezési feladat témája szabadon választható (a konzulenssel egyeztetve). Alapvető elvárás azonban a Tanszék profiljához illeszkedő tervfeladat: történeti épület átalakítása és egyben bővítése, romterület bemutatása, műemléki vagy történeti épített környezetbe tervezett új épület, karakteres kistelepülési környezethez alkalmazkodó új beépítés, védett táji környezetben történő építés. A feladatok jellegéből adódóan a tervezési feladat része egy műemléki felmérés, tudományos dokumentáció, történetkutatás, építészettörténeti periodizáció elkészítése. Ezen többletfeladatok elvégzésére lehetőség van a tanszék által meghirdetett szabadonválasztható Műemlék kutatási gyakorlat (BMEEPET 0431) keretén belül, mejnek felvételét ajánljuk a komplex tervezés mellé.


LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

Katonai térképek a mai műholdas térképekkel összerakva ittérhető el!

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu