Komplex tervezés 1

BME Építészmérnöki Kar

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

A tárgy neve:

Komplex Tervezés 1T/1S.

Tárgykód:

BMEEPET T811

BMEEPET S812

2017/2018/2

A tárgy angol neve:

Komplex Design 1T.

Ellenőrzési forma:

Félévközi jegy

Kreditpont:

10

Mintatanterv szerinti hely:

8. félév

Előadó (konzulens):

Daragó László DLA,

Szalai András DLA, Pazár Béla DLA,

Dr. Halmos Balázs,

Dr. Krähling János,

Dr. Mezős Tamás

Dr. Zsembery Ákos

Évfolyamfelelős:

Daragó László DLA

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

Tárgy felvételének
feltételei:

– A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben.

– A Tanszéki Terv 3 (BMEEPxxT711),

– Szilárdságtan alapszigorlat (BMEEPSTA499) és

– Épületszerkezettan alapszigorlat (BMEEPESA599) sikeres teljesítése

Foglalkozások
jellege:

Önálló gyakorlatok (konzultációk)

Részvételi előírások:

A részvétel a közös konzultációkon, ZH-kon és bemutatásokon kötelező, az egyéni konzultációk pontos ütemezése a konzulensekkel egyeztetendő.

Félévközi
ellenőrzések és határidők:

A félév során két zárthelyi feladat teljesítése követelmény. A közös konzultációk a vázlattervi bemutatások és azok pótlása a következő rend szerint:

Félév feladatai – ism.

I Komplex Zh.:

Koncepcióterv:

Koncepcióterv pót.:

Vázlatterv:

Vázlatterv pót.:

II Komplex Zh.:

Közös konzultáció:

Tervleadás:

Pótleadás:

2018/02/05.

2018/02/19.

2018/02/26.

2018/03/08.

2018/03/29.

2018/04/12.

2018/04/16.

2018/05/03.

2018/05/18.

2018/05/28.

1000-1200

1000-1200

1230-1400

0915-1400

0915-1400

0915-1400

1000-1200

0915-1400

1200-1400

1200-1400 (a pótlási héten, külön-eljárási díjjal).

Félév végi
osztályzat:

Félévközi osztályzat öt részből számolt, súlyozott átlag formájában a kerekítés szabályaival:

Építés-kivitelezés szakág

10%
Épületgépészet szakág

10%
Épületszerkezeti szakág

10%
Tartószerkezetek szakág

10%
Építészet

60%

TEMATIKA – ÜTEMTERV

Okt.hét

gyakorlat - konzultáció

1.

Február 5. hétfő – Közös Konzultáció

 • a félév feladatainak ismertetése.

Február 8. csütörtök – Egyéni Konzultáció

 • A hallgatók felveszik a kapcsolatot a konzulenseikkel, és kiválasztják a helyszínt, feladatot.
 • Alapadatok felkutatása és begyűjtése:
 1. A helyszín történeti morfológiája.
 2. Vonatkozó szabályozás megismerése.
 3. A téma történeti előzményei és lehetséges előképek.
 4. Építészeti program magalkotása

2.

Február 12. hétfő – Egyéni Konzultáció

Február 15. csütörtök – Egyéni Konzultáció

 • A helyszín és a téma elemzése, az alapadatok értékelése, az értékek feltárása

3.

Február 19. hétfő – I. ZH. - Esettanulmány

Február 22. csütörtök – Egyéni Konzultáció

 • Az építészeti koncepció megalkotása

4.

Február 26. hétfő – Koncepcióterv Bemutatás

Beadandó munkarészek:

 • Történeti és morfológiai kutatásokat bemutató tabló (helyszínrajzok, térképek, fotók, dokumentumok, tanulmányok)
 • Az adottságok építészeti (és műemléki) elemzése. Az épített és természeti környezet elemzését, értékelését bemutató tabló.
 • Részletes építészeti program
 • Telepítési koncepció (vezérszint M=1:500/200, tömegvázlat környezettel)

Március 01. csütörtök – Egyéni Konzultáció

5.

Március 05. hétfő – Egyéni Konzultáció

Március 08. csütörtök – Koncepcióterv Pótbemutatás

6.

Március 12. hétfő – Egyéni Konzultáció

(Március 15. csütörtök – Nemzeti Ünnepenen elmarad)

7.

(Március 19. hétfő – Vázlattervi héten elmarad)

(Március 22. csütörtök – Vázlattervi héten elmarad)

8.

Március 26. hétfő – Egyéni Konzultáció

Március 29. csütörtök – Vázlatterv Bemutatás

Beadandó munkarészek

 • Építészeti program funkciótörténete (példák elemzése).
 • Építészeti tervlapok M=1:200-as részletezettségnek megfelelő kidolgozottsággal (helyszínrajzok városrészt, közvetlen környezetet más-más léptékben bemutatva, alaprajzok, metszetek a környező épületekkel, homlokzatok utcaképekben, rövid műleírás (tervezési napló).


Tavaszi szünet

9.

Április 09. hétfő – Egyéni Konzultáció

Április 12. csütörtök – Vázlatterv Pótbemutatás

10.

Április 16. hétfő – II. ZH. - Esettanulmány

Április 19. csütörtök – Egyéni Konzultáció

11.

Április 23. hétfő – Egyéni Konzultáció

Április 26. csütörtök – Egyéni Konzultáció

12.

Április 30. hétfő – Szabadnap

Május 03. csütörtök – Közös Konzultáció

13.

Május 07. hétfő – Egyéni Konzultáció

Május 10. csütörtök – Egyéni Konzultáció

14.

(Május 14. hétfő – Feldolgozási héten elmarad)

(Május 17. csütörtök – Feldolgozási héten elmarad)

Május 18. Péntek Tervleadás

Beadandó munkarészek

 • Építészeti tervlapok M=1:100-as részletezettségnek megfelelő kidolgozottsággal (helyszínrajzok városrészt, közvetlen környezetet más-más léptékben bemutatva, alaprajzok, metszetek a környező épületekkel, homlokzatok utcaképekben, rövid műleírás (tervezési napló).
 • Szakági tanulmányok (Épszerk, Gépészet, Kivitel, Tartó)
Május 28. hétfő Pótleadás


Ajánlott irodalom:

 • Ernst Neufert: Építés- és tervezéstan. Dialog Campus Kiadó, Budapest. 2014.

Releváns műemlékvédelmi folyóiratok:

 • EUROPA NOSTRA - European Cultural Heritage Review / EUROPA NOSTRA MAGAZINE, 1990 >
 • SCIENCE FOR CONSERVATION, 1966 >
 • PATRIMOINES: Revue de l'Institut National du Patrimoine, 2006 >
 • DIE DENKMALPFLEGE DEUTSCHER KUNSTVERLAG (Anc. Deutsche Kunst und Denkmlalpflege), 1994 >

Rövid tárgyleírás:

A tervfeladat, melyet a hallgató önállóan megold a félév során összetett, és bővebb, mint a szakmában szokásos építészeti tervek kimérete. A tervezési tárgy először összegzi és integrálja a hallgató eddigi tanulmányait egyetlen tervezési feladatban.  A tartalmi és formai követelményeket a részint jelen tematika, részint a társ-tanszékek saját kiírásai tartalmazzák, melyet a hallgatók a félév elején kézhez kapnak. Ezen felül a tanszékre jellemző témaválasztás és tervezői szemlélet képviseletére bizonyos szempontok kiemelt jelentőséggel bírnak, melyeket érvényesítünk a félévközi számonkérések során. Így nálunk a tervezést megelőző előtanulmány nagyobb hangsúlyt fektet a történeti beágyazottság vizsgálatára, a természeti és épített környezet történeti morfológiájára. A tervezési helyszín történetnek a jövőbe vetítése a jelen rendezési és szabályozási tervek előírása, melyek kritikai értékelése elvárt. E kutatás eredményeit tablón és tanulmányban rögzíti a hallgató. Az így kapott eredmények értékelése a következő tervezői lépés: ez a hely szellemi és tárgyi örökségének és a tervezési feladat előképeinek az elemzése és értékelése, vagyis az alapadatok kritikai feldolgozása a cél. Ez az elemző munka is tabló formájában kerül a tanszék elé bírálatra. Követelmény a munka eredményeinek megjelenítése a terv koncepciójának kialakításában, és az építészeti döntésekben. A tanszéki értékelések elsődleges bírálati szempontja az előtanulmány eredményeinek megjelenése a tervben.


LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

Katonai térképek a mai műholdas térképekkel összerakva itt érhető el!

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu