Újkori magyar építészettörténet (VT - őszi félév)

BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

TÁRGY: Újkori magyar építészettörténet (BMEEPET0406)

SZEMESZTER: 2018/2019/1.

ANGOLUL:

Renaissance and Baroque Architecture in Hungary

MINTATANTERV SZERINTI ÉVF.: szabadon választható

ELLENŐRZÉSI FORMA: félévközi jegy

KREDITPONT: 2.

ELŐADÓ: Dr. Krähling János - Dr. Halmos Balázs

TANTÁRGY/ÉVFOLYAMFELELŐS:

Dr. Krähling János


TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK


A tantárgy felvételének kötelező előkövetelményei:

- a tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben.


A foglalkozások jellege:

Előadások.

Részvételi előírások és pótlási lehetőségek:

(a jelenlét ellenőrzése)

Az előadások látogatása kötelező - a TVSz előírásai szerint.


Félévközi ellenőrzések, pótlásuk és javításuk: (időpontjuk ütemterv szerint)

Féléves gyakorlati feladat/tanulmány beadása kötelező.

Határidős feladatok: (időpontjuk ütemterv szerint)

gyakorlati feladat határidő: 2018. december 3. (hétfő) 12:00

pótlása különeljárási díjjal: 2018. december 14. (péntek) 12:00

Az aláírás megszerzésének feltételei:

- A tárgyfelvétel feltételeinek teljesítése.

- Jelenlét a tanórákon az előírt mértékben.

- A féléves feladat elégséges szintű teljesítése.

- Az aláírás feltétele egyúttal a sikeres félévzárás feltétele is.

A vizsgára bocsátás feltételei:

-

A vizsga jellege:

-

Félév végi osztályzat: (vizsgajegy)

A féléves feladat alapján

Vizsgaismétlés:

-

Sikeres vizsga javítása:

-

Felhasználható irodalom:

Magyarország építészetének története. Szerk: Sisa J. - D. Wiebenson. Vincze Kiadó, Budapest, 1998.

Az Újkori magyar építészettörténet (BMEEPET0406) c. tantárgy részletes tematikája:
Csütörtök 16:15-18:00*

Előadóterem: K.285

OKT HÉT

DÁTUM

TÉMA

1

09.06.

1. Bevezetés, óraegyeztetés

2

09.13.

2. A gyulafehérvári Lázói-kápolna (Halmos Balázs)

3

09.20.

3. Az esztergomi vár a reneszánsz korában (Rabb Péter)

4

09.27.

4. Az oszmán építészet magyarországi emlékei (Kovács Gergő)

5

10.04.

5. Centrális terek a magyar barokk építészetben (Nagy Gergely Domonkos)

6

10.11.

6. Barokk szerb ortodox templomok Magyarországon (Vukoszávlyev Zorán)


10.18.

VÁZLATTERVI HÉT

7

10.25.

7. A fertődi Esterházy-kastélyegyüttes marionett színháza és narancsháza (Krähling János, Halmos Balázs)

8

11.01.

ELARAD (MUNKASZÜNETI NAP)

9

11.08.

9. Barokk ferences kolostorok Erdélyben (Veöreös András)

10

11.15.

10. A gyulafehérvári székesegyház szentélyének barokk átépítése (Halmos Balázs, Marótzy Kata)

11

11.22.

11. A Budai Kőműves és Kőfaragó Céh tevékenysége (Gy. Balogh Ágnes)

12

11.29.

12. Protestáns templomépítészet az újkorban (Krähling János, Danielisz Dóra)

14

12.06.

FELDOLGOZÁSI HÉT

* Az óra pontos kezdési időpontját az első alkalommal a hallgatókkal egyeztetjük

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu