Az építészetelmélet története 1 (VT. - tavaszi félév)

AZ ÉPÍTÉSZETELMÉLET TÖRTÉNETE 1.

BMEEPET0407

vizsga

heti 2 óra előadás

kreditpont: 2

Dr. Krähling János

szerda 14:15-16.00

K.342.


A tárgy a korábbi építészettörténeti stúdiumok felépítését követve az építészetet meghatározó elméletek bemutatását, kritikai elemzését és eszmetörténeti helyének keresését célozza. Az anyag tárgyalása a korábbi építészettörténet tanulmányokra épül, felépítése lényegében kronologikus, ezen belül az építészet alakulása, fejlődése szempontjából kiemelkedő elméletekre összpontosít. Mindezek keretében az építészetelmélet alapvető fogalmainak kritikai elemzése is hangsúlyt kap, a következő témákon keresztül: Az építészetelmélet tárgya és határterületei. Az ókor építészetelmélete. Vitruvius Tíz Könyve A kora-középkor és a romanika építészetelmélete. A gótika építészetelmélete. Humanista műveltség és építészet Itáliában, az építészetelmélet újkori írott forrásai. Vitruvius-kommentárok és utópiák; az erődépítészet és az ideális város elmélete; manierizmus és későreneszánsz teória. Az akadémizmus Franciaországban. Az
ellenreformáció és a barokk határainak kitágulása; a klasszicizmus teóriájának előzményei Itáliában. A XVIII. század építészetelmélete Franciaországban. Az akadémia válsága. Felvilágosodás és forradalmi építészet. A 19. század építészetelméleti koncepciói Angliában,
Franciaországban és Németországban. A klasszikus és a középkori hagyomány interpretálása. A historizálás dilemmái. A Modern előfutárai és ezek építészeti manifesztumai. Az építészeti tér értelmezésének sokoldalúsága.


HISTORY OF ARCHITECTURE THEORY 1.

BMEEPET0407

vizsga

heti 2 óra előadás

kreditpont: 2

Dr. Krähling János

szerda 14:15-16.00

K.342.


The subject History of Theory of Architecture I. follows the structure of preliminary architectural history courses focusing on the determinant theories of architecture of different periods. The exploration of the most important tendencies and notions of theory of architecture is based on the preliminary history of architecture studies in an essentially chronological structure, evaluating them in critical analysis and searching their role in the history of ideas. Lecture topics include: Categories and concepts of theory in the history of architecture from antiquity to the raise of modernism in the beginning of the 20th century. Vitruvius and his interpretations. Architectural theory in the Middle Ages from early Christianity to late Gothic period. Humanism and the revival of antique architecture in the 15th. The column orders and commentaries on Vitruvius; the theory of the ideal city. Baroque in the reform of the catholic church. Academic movement in France and Classicism in Italy in the 17th . Theory of architecture in France in the 18th century. Enlightenment and revolutionary architecture. 19th century theories in England, France and Germany; the interpretation of medieval and classical heritage. The dilemma of eclecticism. Pioneers of modernism and their manifests. The pluralism in the interpretation of architectural space; architecture and philosophy.


LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

Alberti

Hajnoczi_Az _epiteszetelmelet_tortenete

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu