Műemlékfelmérési és kutatási gyakorlat (VT. - folyamatos)

MŰEMLÉK KUTATÁSI GYAKORLAT

BMEEPET0431

félévközi

heti 2 óra gyakorlat

kreditpont: 2

Dr. Krähling János

megbeszélés szerint

K.283.

       

 

TÁRGYLEÍRÁS

A “Műemlékkutatási gyakorlat.” c. tárgy a “Műemlékfelmérési és kutatási gyakorlat BMEEPET0434” választható tárgy folytatása, elmélyültebb ismereteket adó és a tanszék profiljába, illetve tágabb értelemben a műemléki kutatás irányába ható kiterjesztése. A tárgy keretében a megelőző nyár folyamán, egy hét alatt elvégzett, egy konkrét épületkutatáshoz kapcsolódó műemlékfelmérés rajzi feldolgozására és kutatási dokumentációjának elkészítésére kerül sor. A tárgy a korábbi, egymásra épülő kötelező építészettörténeti gyakorlatok, alaktani és szerkezeti ismeretek, valamint az alapfokú műemlékfelmérés elsajátítása után az építészeti előképzettségre építve az integrált szemléletű épületkutatás szempontjai szerint bővíti a hallgatók épületfelmérő és dokumentáló ismereteit. A felmérést és a feldolgozást a különböző gyakorlati helyszíneken jelen lévő oktatók irányítják. A tárgy felvétele a tanszék által szervezett nyári műemlékfelmérési gyakorlat ("Műemlékfelmérési és kutatási gyakorlat"; alapfokú műemlékfelmérés) teljesítése után, az 5. szemesztertől javasolt.

 

MŰEMLÉKFELMÉRÉSI ÉS KUTATÁSI GYAKORLAT

BMEEPET0434

félévközi

heti 2 óra gyakorlat

kreditpont: 2

Dr. Krähling János

megbeszélés szerint

K.283.

       

 

TÁRGYLEÍRÁS

A Műemlékfelmérési és kutatási gyakorlat tárgy keretében a tárgyat megelőzően a nyár folyamán egy hét alatt elvégzett műemlékfelmérés rajzi feldolgozására és dokumentálására kerül sor. A tárgy a korábbi, egymásra épülő kötelező építészettörténeti gyakorlatok, alaktani és szerkezeti ismeretek elmélyült, gyakorlatban elsajátított szintézise. A feldolgozást a különböző gyakorlati helyszíneken jelen lévő oktatók irányítják.

A tárgy felvételének feltétele: A tanszék által szervezett nyári műemlékfelmérés helyszíni munkáinak elvégzése után, egyébként az ötödik szemesztertől javasolt.


 

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu