Történeti formák rekonstrukciója számítógéppel (VT. - tavaszi félév)

BME Építészmérnöki Kar

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

A tárgy neve:

Történeti formák rekonstrukciója számítógéppel

Tárgykód:

BMEEPET0445

A tárgy angol neve:

Computer aided reconstruction of morphological forms.

Ellenőrzési forma:

félévközi

Kreditpont:

2

Mintatanterv szerinti helyzet:

9. félév

Előadó:

Dr. Mezős Tamás

Évfolyamfelelős:

Dr. Mezős Tamás
TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

Tárgy felvételének
feltételei:

– A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben.

Foglalkozások
jellege:

Előadások és konzultáció

Részvételi előírások:

A jelenlét az előadások 70%-án kötelező (TVSz 13.§ alapján).

Félévközi
ellenőrzések:

A félévben 5 kisfeladatot és egy féléves feladatot kell elkészíteni.

Határidős feladatok:

A feladatok leadásának határideje: 2013. december 9. (hétfő) 12:00 óra

Aláírás feltételei:

A félévközi és a féléves feladatok határidőre történő beadása

Vizsgára bocsátás feltételei:

-

Vizsga jellege:

-

Vizsga ismétlése:

-

Félév végi
osztályzat:

Az 5 félévközi és az 1 féléves feladat érdemjegye alapján állapítható meg az érdemjegy

Az 5 félévközi feladat osztályzatának átlaga 30%-ának és a féléves feladat 70%-ának összege adja a végosztályzatot.


TEMATIKA – ÜTEMTERV

Történeti formák rekonstrukciója számítógéppel – BMEEPET0445

 

okt.
hét

Előadás

Gyakorlati feladat

1.

02.07.

Az épület-ábrázolás történetének a bemutatása az ismert egyiptomi, prehellén, görög, római és a későbbi korok ábrázolási gyakorlatának a bemutatásával. Esztétikai hatás, vagy a műszaki tartalom dilemmájának a kezelése.


2.

02.14.

Tervezési módszerek bemutatása történeti ábrázolások segítségével. A görög templom szerkesztési elvei Vitruvius szerint, az adatok ellenőrzésével az ellentmondások bemutatása. Egy lehetséges szerkesztési elv részletes elemzése.

Egy görög dór oszlop modelljének az elkészítése

3.

02.21.

A római templom arányai Vitruvius szerint. Elvi rekonstrukció és a számított értékek igazolása a régészeti feltárás eredményeinek felhasználásával. A szombathelyi Iseum.


4.

02.28.

A görög és a római lakóház szerkesztésének elvei és Palladio és Vitruvius traktátusában megismert módszerek bemutatása.

Egy római atriumos lakóház modelljének a szerkesztése

5.

03.07.

A középkorban alkalmazott geometriai alapszerkesztések. A trianguláció és a quadratura alkalmazása a középkor építészetében. Vimpergaszerkesztés Mathias Roritzer Geometria Teutsch c. munkájában leírt módszer alapján.


6.

03.14.

Középkori boltozatszerkesztések: román keresztboltozatok, csillag- és hálóboltozat szerkesztésének szabályai. A parleri-boltozat szerkesztésének szabályai.

Vimpergaszerkesztés Mathias Roritzer Geometria Teutsch c. könyve alapján.

7.

03.28.

Reneszánsz templom és palotahomlokzat szerkesztésének szabályai. A perspektíva szerkesztésének egyszerű módszerei és alkalmazásuk épülethomlokzatok és terek arányainak a meghatározásakor.

Csillag- és hálóboltozat modelljének a megszerkesztése.

8.

04.11.

A firenzei Sta. Maria Novella, az esztergomi Bakócz kápolna belső oltárhomlokzatának és a gyulafehérvári Lázói kápolna külső homlokzatának szerkesztési sémája.


9.

04.18.

Geometriai szerkesztési elvek alkalmazása városi terek térarányainak a meghatározásakor: Michelangelo, Piazza del Campidoglio, Bernini Piazza di S Pietro, Valadier Piazza del Popolo és a fertődi Esterházy kastély parkjának geometriai rendszere valamint a park léptékének és a kastély tömegarányainak az összefüggései.

Egy reneszánsz homlokzat szerkesztése

10.

04.25.

A modellalkotás részletezettsége és az ábrázolás műszaki tartalmának megválasztása az elvi rekonstrukció hitelességének biztosítása érdekében.


11.

05.02.

A féléves feladat konzultációja


12.

05.09.

A féléves feladat prezentációja és értékeléseMegjegyzés: A feladatok beadási határideje május 14. (hétfő) 12:00 óra. Pótlással a feladatok a pótlási hét végéig, május 25. (péntek) 12:00 óráig adhatók be.


Rövid tárgyleírás:

A tárgy célja a műemlékvédelmi kutatásokhoz szükséges fontos eszköznek, az elvi rekonstrukció módszerének a bemutatása, és alkalmazásának lehetőségei elsősorban a történeti tervezési-szerkesztési módszerek megismertetésével. Az elvi ismeretek bemutatása és kipróbálása konkrét példákon annak érdekében, hogy a hallgatók számára egyértelmű legyen a szerkezeti részletek jelentősége az elvi rekonstrukció készítésénél.

A félév során a hallgatók négy elemi feladat elkészítését otthoni feladatként végzik el, melyeket nyilvánosan bemutatnak és közösen értékelünk.

Az órák utolsó harmadában az elméleti előadáshoz kapcsolódóan gyakorlati példákon mutatjuk be a szerkesztés menetének egy lehetséges módszerét egy CAD szoftver segítségével.

 Bővített tárgyleírás

1. hét (szeptember 12.) Bevezetés. A tárgy célja és a megvalósítás választott módszerei. Tervezési módszerek bemutatása történeti ábrázolások segítségével.

2. hét (szeptember 19.) A görög templom szerkesztési elveit Vitruvius óta a római elvek alapján képzelték el. „Már a régi görögök is …” írja az antik auktor, az oszlop alsó átmérőjének felét választották alapegységnek, modulusnak. Ennek a többszörözésével határozták meg a nagyobb méreteket és tört részeik adták a kisebbeket. Pontos felmérések segítségével igazolható, hogy a Vitruvius által leírt elv nem érvényes a görög templomokra. Egy lehetséges szerkesztési elv részletes elemzésével bemutatjuk, hogy a máig nem igazolt görög szerkesztési elvek alapja a pithagoreusi zenei arányelméletből vezethető le.

3. hét (szeptember 26.) A római templom arányai Vitruvius szerint. Elvi rekonstrukció és a számított értékek igazolása a régészeti feltárás eredményeinek felhasználásával, a szombathelyi Iseum példáján.

4. hét (október 03.) A görög és a római lakóház szerkesztésének elvei; Vitruvius és Palladio traktátusában megismert módszerek bemutatása. A püthagoreus zeneelmélet és Vitruvius arányelméletének a kapcsolata.

5. hét (október 10.) Alapvető elemi geometriai szerkesztések (szakaszfelezés, -harmadolás, poligonszerkesztés, irracionális mennyiségek meghatározása geometriai úton).  A triangulacio és a quadratura alkalmazása a középkor építészetében. Vimpergaszerkesztés Mathias Roritzer Geometria Teutsch c. munkájában leírt módszer alapján.

6. hét (október 17.) Középkori boltozatszerkesztések: román keresztboltozatok, csillag- és hálóboltozat szerkesztésének szabályai. A parleri-boltozat szerkesztésének szabályai.

7. hét (október 24.) Reneszánsz templom és palotahomlokzat szerkesztésének szabályai. A perspektíva szerkesztésének egyszerű módszerei és alkalmazásuk épülethomlokzatok és terek arányainak a meghatározásakor.

8. hét (október 31.) Az esztergomi Bakócz kápolna belső oltárhomlokzatának és a gyulafehérvári Lázói kápolna külső homlokzatának szerkesztése.

9. hét (november 07.) Geometriai szerkesztési elvek alkalmazása városi terek térarányainak a meghatározásakor: Bernini Piazza di S Pietro, Valadier Piazza del Popolo

A kertépítészeti alkotás geometriai meghatározottsága a fertődi Esterházy kastély parkjának példáján.

10. hét (november 14.) Ábrázolás és részletezettség. Az elvi rekonstrukció hitelességének és az ábrázolás kidolgozása részletezettségének az összefüggései. Történeti szerkezetek ismerete és az elvi rekonstrukció összefüggései.

11. hét (november 21.) A féléves feladat konzultációja.

12. hét (november 28.) A féléves feladat konzultációja.

13. hét (december 03.) A féléves feladat prezentációja és értékelése.

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu