Történeti városok műemléki kutatása (VT. - tavaszi félév)

TÖRTÉNETI VÁROSOK MŰEMLÉKI KUTATÁSA

BMEEPET0447

félévközi jegy

heti 2 óra előadás

kreditpont: 2

Dr. Rabb Péter

hétfő 15:15-17:00

egyeztetés alatt


TÁRGYLEÍRÁS

A tárgy az Építészmérnöki Kar nappali tagozatán a magyar építészettörténet tárgycsoporton belül választható tárgy. Fölvehető a 3. szemesztertől, ajánlott a 3. szemeszterben. A tárgy a legjelentősebb, illetve legsajátosabb magyar városok történetét, ki- és átalakulásuk folyamatát mutatja be önállóan is értelmezhető előadások segítségével.Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem

Építészmérnöki Kar

szabadon választható tárgy

TANTÁRGY ADATLAP

és tantárgykövetelmények

2016-2017. tavaszi félév

Történeti városok műemléki kutatása

The stories of cities in Hungary between 11th and 17th century

2. A tantárgy adatai:

tantárgykód

szemeszter

követelmény

kredit

nyelv

tárgyfélév

BMEEPET0447

-

2+0+0f

2

magyar

-

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Rabb Péter

BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék


4. A tantárgy előadója:

név:

beosztás:

tanszék:

Dr. Rabb Péter

egyetemi adjunktus

BME Építészettörténeti és

Műemléki Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Általános európai kultúrtörténet, ókori és középkori egyetemes építészettörténet.


6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

A tárgy szabadon választható, ezért kifejezett és kötelező érvényű előtanulmányi követelményei nincsenek. Az Építészettörténet 2. (Ókor, BMEEPETA201) és az Építészettörténet 3. (Középkor, BMEEPETA301) tantárgyak előzetes teljesítése javasolt.


7. A tantárgy célkitűzése:

A tárgy az Építészmérnöki Kar nappali tagozatán a magyar építészettörténet tárgycsoporton belül választható tárgy. Fölvehető a 3. szemesztertől, ajánlott a 3. szemeszterben. A tárgy a legjelentősebb, illetve legsajátosabb magyar városok történetét, ki- és átalakulásuk folyamatát mutatja be önállóan is értelmezhető előadások segítségével.


8. A tantárgy részletes tematikája:

(a hely és az időpont megbeszélés szerint)

hét:

dátum:

előadás témája:

1.


Bevezetés, várostörténet

2.


Az alapok: Esztergom és Fehérvár

3.


Sopron és Kőszeg

4.


A komplett város: Kolozsvár

5.


A szepességi városok: Bártfa és Lőcse

6.


Az erdélyi szász városok: Brassó és Szeben

7.


Az alföldi városok: Debrecen és a Három Város (Kecskemét, Cegléd, Nagykőrös)

8.


A hegyaljai városok: Tállya, Mád, Abaújszántó, Tarcal, Tolcsva és Tokaj

9.


Egy püspöki város: Eger (DL)

-


Elmarad! (Alkotóhét)

-


Elmarad! (Húsvét)

10.


Egy valódi város: Isztambul

-


Elmarad

9. A tantárgy oktatásának módja:

előadás


10. Követelmények:

a.szorgalmi időszakban: az órákon való jelenlét a TVSZ által előírt mértékben

egy, a tantárgy témáját érintő tanulmány megírása

b. vizsgaidőszakban: -


11. Pótlási lehetőségek:

A TVSZ és a Tanulmányi Ügyrend félévközi jeggyel záruló tárgyakra vonatkozó szabályai szerint.


12. Konzultációs lehetőségek:

Egyéni konzultációs időpontokban.


13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:


14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:

kontakt óra

24

félévközi készülés órákra

-

felkészülés zárthelyire

-

házi feladat elkészítése

36

kijelölt írásos tananyag elsajátítása

-

vizsgafelkészülés

-

összesen

60


15. A tantárgy tematikáját kidolgozta:

név:

beosztás:

tanszék:

Dr. Rabb Péter

egyetemi adjunktus

BME Építészettörténeti és

Műemléki Tanszék


Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu