Történeti épületek elemzése (VT. - tavaszi félév)


Történeti épületek elemzése (VT. – tavaszi félév)

TÖRTÉNETI ÉPÜLETEK ELEMZÉSE

BMEEPET0452

félévközi

heti 2 óra előadás

kreditpont: 2

Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes

szerda 15.15-17.00

K.392.

TÁRGYLEÍRÁS

A kialakult és széles körben alkalmazott kronologikus építészettörténet keveset foglalkozik a profán építészetben jól megfigyelhető változatos téralakítással és funkcionális jellegzetességekkel. A történeti épületek elemzése a korszerű építészettörténeti megközelítés szerint a különböző korszakokból származó épületek, épülettípusok tér- és funkcionális fejlődését írja le. Bemutatásra kerülnek a történelem során kialakult egyes épülettípusok, azok területi sajátosságai konkrét példák részletes elemzésével együtt.

Az elemzés kiterjed az egykori szerkezeti rendszereknek, részleteknek az építészetet, a stílusokat befolyásoló hatására is. Az előadássorozat egy önálló tanulmánnyal zárul.

Az előadásokon vendég-előadók is részt vesznek.


2018/2019. 2. félév

ELŐADÁSOK

1.

Február 6.

Kiss Zsuzsanna Emília: Ókori lakóház

2.

Február 13.

Daragó László DLA: Középkori városi palota, Jacques Coeur kastélya

3.

Február 20.

Fehér Krisztina: Zsámbék

4.

Február 27.

Kovács Gergő: Gül baba türbe

5.

Március 6.

Dr. Fekete Csaba József: Épületelemzések

6.

Március 13.

Dr. Kalmár Miklós – Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes: BME történeti campus


Március 20.

ELMARAD


Március 27.

ELMARAD

7.

Április 3.

Danielisz Dóra: Protestáns templomépítészet

8.

Április 10.

Dr. Martin Pilsitz: Történeti ipari épületek

9.

Április 17.

Székely Márton: Stíluskorszakok változása a Budai Királyi Palota 19-20. századi építéstörténetében

10.

Április 24.

Kelecsényi Kristóf: Országház


Május 1.

ELMARAD

11.

Május 8.

Országház látogatás


Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu