Tanszéki Tervezés 1 (tavaszi félév)

TANSZÉKI TERVEZÉS 1. (KÖRNYEZET)

BMEEPETT601

félévközi

heti 3 óra gyakorlat

kreditpont: 3

Dr. Halmos Balázs

csütörtök 14:15 – 17:00 

K.283.


TEMATIKA, ÜTEMTERV 


A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatókat hozzásegítse a történeti környezet iránt érzékeny építészeti magatartás kialakításához.

A félév első részében a kijelölt helyszín történeti, építészeti, környezeti, téri értékeinek feltárásával, elemzésével foglalkozunk. A vizsgálatok a hallgatók csoportmunkában végzik, eredményét szerkesztett tablón prezentálják. Ennek alapján a tervezési fázisban a műemléki környezet közösség számára hasznos továbbélésének lehetőségét keressük, a helyszín téri-történeti összefüggéseinek kibontakoztatásán alapuló igényes környezetalakításra törekedve. A tervezési terület átfogó rendezésének tervét a hallgatók kétfős csoportokban készítik el. A harmadik feladatrészben ezt egyénileg tovább dolgozva, egy kis léptékű objektum design szintű megtervezésén keresztül az átfogó koncepció és a részlet kapcsolatával foglalkoznak.

A tervek folyamatos közös konzultációjával, illetve a feladatrészek bemutatásával, közös értékelésével az építészetről, a tervről való kommunikáció képességének fejlesztésére is hangsúlyt fektetünk.

Időpont

Feladatrész

Téma

02.13.

I. tervfeladat:

A tervezési területet (Aquincum polgárvárosi amfiteátrum) történeti, építészeti, környezeti elemzése.

(Ez a feladatrész a műterem hallgatóinak közös munkája)

Beadandó:

Tabló (rajzok, fotók, archív ábrázolások, térképek, elemző ábrák)

formátum, terjedelem egyeztetés szerint

 

−         A féléves feladat ismertetése

−         Előadás: Aquincum építészeti öröksége (Szalai A.)

02.20.

−         Helyszín bejárása, konzultáció

02.27.

−         Előadás: A történeti kutatás forrásai (Marótzy K.)

−         Gyakorlat: műtermi munka oktatói konzultációval

03.06.

−         Gyakorlat: műtermi munka oktatói konzultációval

03.13.

Bemutatás és közös értékelés

(a feladatrész későbbi időpontban nem pótolható!)

II. feladat kiadása

03.20.

II. tervfeladat:

Átfogó környezetrendezési koncepció

(Ezt a feladatrészt a műterem hallgatói párokban dolgozzák ki)

Beadandó:

Tabló (helyszínrajzzal, alaprajzzal, metszetekkel, homlokzatokkal, fotókkal, szöveggel)

formátum, terjedelem egyeztetés szerint

−         Előadás: Romemlékek védelmének elmélete (Zsembery Á.)

−         Gyakorlat: műtermi munka oktatói konzultációval

03.27.

−         Előadás: Római kori emlékek revitalizációja – kortárs példák (Vukoszávlyev Z.)

−         Gyakorlat: műtermi munka oktatói konzultációval

04.03.

ELMARAD (alkotóhét)

04.10.

−         Gyakorlat: műtermi munka oktatói konzultációval

04.17.

Bemutatás és közös értékelés

(a feladatrész kötelezően bemutatandó, de a pótbeadási határidőig kiegészíthető)

III. feladat kiadása

04.24.

III. tervfeladat:

Egy választott objektum (épület, építmény, utcabútor, burkolat, világítás, stb.) részletterve, a II. tervfeladatban lefektetett rendszer részeként

(egyéni munka)

Beadandó:

Helyszínrajz, alaprajz, metszet, nézetrajz(ok), részletrajz(ok), modell

formátum, terjedelem egyeztetés szerint

−         Gyakorlat: műtermi munka oktatói konzultációval

05.01.

ELMARAD (munkaszüneti nap)

05.08.

−         Gyakorlat: műtermi munka oktatói konzultációval

 

 

feldolgozási hét

05.19.

kedd

 

III. feladat beadása

 

05.23.

péntek

 

Féléves feladatok pótbeadása

(II és III. feladatrész)

 

 

BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

TÁRGY: Tanszéki tervezés I.  (Környezettervezés)

SZEMESZTER: 2013/2014 tavasz

KÓD: BMEEPET M6T01

TÁRGY JELLEGE:  kötelező

ELLENŐRZÉSI FORMA: félévközi jegy

ÉVFOLYAM: N. III.

TÁRGYFELELŐS: Dr. Krähling János

ELŐADÓ: Dr. Halmos Balázs


TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

 

A tantárgy felvételének előkövetelményei:

A tárgyat azok a hallgatók vehetik föl, akik felvételt nyertek a tervezői szakirányra.

 

A foglalkozások jellege:

Heti 3 óra gyakorlat

 

Részvételi előírások és pótlási lehetőségek:

(a jelenlét ellenőrzése)

Az órarendi órák látogatása kötelező. 30%-ot meghaladó hiányzás esetén a félév nem ismerhető el. Minden alkalommal ellenőrizzük a jelenlétet.

 

Határidős feladatok és pótlásuk:

A hallgatók a félév folyamán három határidős feladatot teljesítenek:

 1. 1.   Feladat: elemző tabló (a műterem közös munkája)
  határidő: március 13. (5. órán)
  a feladatrész későbbi időpontban nem pótolható!
 2. 2.    Feladat: környezetrendezési koncepcióterv (páros feladat)
  határidő: április 17. (9. órán)
  pótlása: május 23. 12.00
 3. 3.   Feladat: részletterv (egyéni feladat)
  határidő: május 19. 12.00
  pótlása: május 23. 12.00

Az aláírás megszerzésének feltételei:

 • a tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben
 • a részvételi előírások (órai jelenlét) teljesítése
 • a tervfeladatok legalább elégséges szintű teljesítése

Félév végi osztályzat: (vizsgajegy)

A féléves osztályzat a három tervfeladat eredményéből áll az alábbiak szerint: 1. feladatat 20%; 2. feladat 40%; 3. feladat  40%. Ha a súlyozott átlag .50-re végződik, a 3. tervfeladat osztályzata felé kerekítünk.

Ajánlott Irodalom:

Pogány Frigyes: Terek és utcák művészete. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1960

Paul Valéry: Két párbeszéd – Eupalinosz vagy az építész /A lélek és a tánc. Gondolat, 1973

Fülep Lajos: Az emlékezés a művészi alkotásban. In : A művészet forradalmától a nagy forradalomig, Cikkek, tanulmányok I.-II. kötet, Magvető. Budapest, 1974

Meggyesi Tamás: Városépítészeti alaktan, Terc, Budapest, 2009

 

RÖVID TÁRGYLEÍRÁS

A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatókat hozzásegítse a történeti környezet iránt érzékeny építészeti magatartás kialakításához. A félév első részében a kijelölt helyszín történeti, építészeti, környezeti, téri értékeinek feltárásával, elemzésével foglalkozunk. A vizsgálatok a hallgatók csoportmunkában végzik, eredményét szerkesztett tablón prezentálják. Ennek alapján a tervezési fázisban a műemléki környezet közösség számára hasznos továbbélésének lehetőségét keressük, a helyszín téri-történeti összefüggéseinek kibontakoztatásán alapuló igényes környezetalakításra törekedve. A tervezési terület átfogó rendezésének tervét a hallgatók kétfős csoportokban készítik el. A harmadik feladatrészben ezt egyénileg tovább dolgozva, egy kis léptékű objektum design szintű megtervezésén keresztül az átfogó koncepció és a részlet kapcsolatával foglalkoznak.

A tervek folyamatos közös konzultációjával, illetve a feladatrészek bemutatásával, közös értékelésével az építészetről, a tervről való kommunikáció képességének fejlesztésére is hangsúlyt fektetünk.

 

LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

Aquincum térkép

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu