Kortárs építészet - Régiók és kultúrák (VT. - őszi félév)

KORTÁRS ÉPÍTÉSZET – RÉGIÓK ÉS KULTÚRÁK

BMEEPET0449

félévközi

heti 2 óra előadás

kreditpont: 2

Dr. Vukoszávlyev Zorán

kedd 14.15 – 16.00

K.211.

       


TÁRGYLEÍRÁS

Kortárs építészetünk személyes értelmezése az építészet és hely kapcsolatának vizsgálatára koncentrál. A hely, a kultúra és az építészet közötti kapcsolatrendszert fejtjük fel. Az ezredforduló kulturális sokszínűségében egységes kortárs építészeti magatartást mutató területeket határolunk le, azok alkotóin keresztül értelmezzük a hagyomány és korszerűség mai viszonylatait. A történeti eseményrajzában, népszokásaiban, kultúrájában és társadalmi rétegződésében különböző területek egységes kezelése a regionalizmus értelmezésében ad számunkra lehetőséget, hogy hagyományosan létező földrajzi régiók építészeti magatartását kulturális egységként mutathassuk be. A történeti építészet megoldásai a kortárs absztrakció átirataiban jelennek meg - nemzetközi színtéren is magas elismerést kiváltva. Az előadás első részében értelmezzük a történeti építészet megértésének és kutatásának fontosságát és fokozatait, melyek eredményei fundamentálisan meghatározták a II. világháború utáni, nemzeti hagyományokból megújuló modern és kortárs építészetet. Ismertetjük az „iskolateremtő” személyiségek  meghatározó munkáit, vizsgáljuk a felnövő építészgenerációnak a megújult modern építészet hagyományait követő alkotásait és a legfiatalabb generáció kitörési kísérleteit. A kortárs példákra koncentráló bemutatások által jellegrajzát adjuk az ezredforduló legfontosabb regionális építészeti kultúráinak. Míg korábban többek között Hollandia, Japán, Portugália, Spanyolország, Svájc nemzeti építészetére koncentráltunk, addig az új kurzus Közép-Kelet-Európa nemzeteinek kortárs építészetét vizsgálja.

 

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu