Református templomok felmérése Gömörben

Dr. Istvánfi Gyula, Halmos Balázs, Marótzy Katalin, Krcho János

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékén 1997-ben kezdődött a Pusztuló építészeti örökség felmérése és dokumentálása program Istvánfi Gyula professzor irányításával. Az első években erdélyi katolikus, református és unitárius templomokat mértek fel építészhallgatók oktatóik vezetésével, később más földrajzi területekre és más felekezetek templomaira is kiterjedt a kutatás. A program szélesítésével templomok mellett Lendván középületek, lakóházak, erdélyi falvakban parasztporták is sorra kerültek. A munka tudományos kutatással is kiegészített eredményeiről több folyóiratcikk mellett három kötet számol be.

Az erdélyi, kárpátaljai és anyaországi inventarizáció és felmérések elindulása után 2003-ban kezdhettük el a történeti Gömör megye területén található veszélyeztetett református templomok építészeti felmérését, együttműködve a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházzal, a Kassai Műszaki Egyetemmel, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Teleki László Alapítvány támogatásával.

A felmérési programba bevonandó építészeti emlékek köréről a Református Egyházzal egyeztetve, a Pusztuló-program kialakult metodikája szerint választottuk ki azokat a templomokat, ahol alacsony – 100 főnél kevesebb – a gyülekezet létszáma, amik kiemelkedő műtörténeti értéket képviselnek, vagy nagyon rossz műszaki állapotban vannak. A program kimondott célja volt, hogy ha nem is jut minden határon túli emlék fennmaradásához elegendő anyagi támogatás, nemzeti kulturális értékeinket legalább ne hagyjuk dokumentálatlanul elpusztulni. A pusztulás néhol szemmel látható, mint a hívők által már nem használt Szútor és Szkáros esetében, máshol csak sejteni lehet, hogy a gondos karbantartás elmaradásával a pusztulás megállíthatatlan. Különös gondot fordítottunk az építészettörténeti értékek szempontjából kiemelkedő Pelsőc és Zeherje templomaira, szomorú, hogy ez utóbbi esetében a pusztulás egészen kézzel fogható volt, felmérésünk után alig egy hónappal a templom tornya összedőlt. A templomokról elkészült dokumentációt átadtuk a Református Egyháznak, hogy a helyi közösségekhez visszajuttatva egy-egy esetlegesen megvalósuló helyreállítási munkához kiindulásként szolgálhassanak.

A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékén a nyári műemlék-felmérési gyakorlatok több, mint száz éves múltra tekintenek vissza. Ma is komoly dokumentumértéket képviselnek például a gyulafehérvári székesegyházról Steindl Imre vezetésével, 1895-ben készült felmérések. A rendszerváltás előtt teljes évfolyamok vettek részt – 100 fő körüli létszámmal – vidéki városok történeti magjának felmérésében, ez ma örökségvédelmi hatástanulmányok alapjául szolgál. 1990 után, megváltozott finanszírozási körülmények között, a Pusztuló-program mellett más, tematikus felmérési programokkal folytatjuk a hagyományt, amit az építészképzés szempontjából kiemelkedően fontosnak tartunk.

A felmérőtáborokban a hallgatók közvetlenül találkoznak épített örökségünkkel. A rajzolás során megértve tanulhatnak a hagyományos épületszerkezetekről, történeti formákról, szembesülnek a műemlékekre jellemző műszaki és társadalmi problémákkal is. Az ilyen közvetlen találkozás az örökséggel elősegíti, hogy tervező építészként érzékenyen reagáljanak majd akár egy új épület tervezése során a hagyományos környezet által felvetett kérdésekre.

2003-ban a Felvidéken követtük a Pusztuló-program hagyományait a felmérés módszertanában is. A hallgatók a helyszínen úgynevezett manuálékat – arányhelyes szabadkézi felvételeket – készítettek az épület jellemző alaprajzairól, metszeteiről homlokzatairól, majd ezeket látták el pontos méretezéssel, alkalmanként részletrajzokkal kísérve. A helyszíni munka után 1:100, 1:50 léptékű szerkesztett rajzok készültek, amiket a dokumentációban bőséges fotóanyaggal egészítettünk ki.

  

Kapcsolódó publikációk és konferencia előadások

Halmos Balázs, Marótzy Katalin: Veszélyeztetett református templomok felmérése Gömörben (2003). Collegite Fragmenta! – Örökségvédelem Kárpátalján és a Felvidéken. Konferencia az ELTE BTK Hallgatói Képviselet rendezésében. Budapest 2009.

Halmos Balázs, Marótzy Katalin: Veszélyeztetett református templomok felmérése Gömörben (2003). Collegite Fragmenta! – Örökségvédelem Kárpátalján és a Felvidéken. Konferenciakötet. ELTE BTK Hallgatói Képviselet, Budapest 2011. (megjelenés alatt)

 

Felmérések

Alsókálosa (Nižna Kaloša), Beje (Behynce), Csíz (Čiž), Felsőrás (Rašice), Lénártfalva (Lenartovce), Mártonfalva (Martinová), Mezőtelkes (Mojín), Pelsőc (Plešivec), Sajókeszi (Kešovce), Szkáros (Skerešovo), Szútor (Sútor), Zeherje (Zacharovce), Zsór (Žiar); Gömör megye, Szlovákia

Időpont: 2003-2004

Megbízó: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Teleki László Alapítvány, Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Munkatársak: Berényi Katalin, György Gabriella, Haris Huba, Juhász Zsófia, Kiskopárdi Ildikó, Magó Vámossy Zsuzsanna, Mándó Katalin, Mezei Zsófia, Michal Michalak, Nagy Adrienn, Németh Ágnes, Ratatics Ágnes, Ratatics Ilona, Szabó Krisztina, Szegedi Gabriella

 

 

A pelsőci református templom déli homlokzata

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu