A Gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház kutatása

 A gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház, ami - mint Möller István fogalmazott - „mint történelmi és művészeti emlék egyházaink között első helyen áll”, viszontagságos történelme folyamán többször szorult felújításra. Tudományos igényű műemlék-restaurálásról a XIX. század végétől beszélhetünk. A munkát Steindl Imre műegyetemi professzor által vezetett felmérés alapozta meg, majd a Möller István irányításával folytatott helyreállítás a mai kutatások és helyreállítások irányát is meghatározza. Möller helyreállítását az I. világháború kitörése szakította meg, a két háború között Fridli Sándor – továbbra is Möller elvi útmutatása alapján – csak kisebb javításokat tudott elvégezni. A II. világháború után a munka sokáig szünetelt, majd 1967-73 között Bágyuj Lajos irányításával folytatódott, ezzel párhuzamosan Radu Heitel 1967-78 között végzett kiterjedt ásatásokat a székesegyházban és környékén. Az 1990-es években Hermann Fabini folytatta a helyreállítást. Ezeket a felújításokat nem kísérte széleskörű dokumentálási és kutatási tevékenység, és csak egyes részfeladatok megoldására, sürgős javításokra koncentráló beavatkozások voltak.

A hosszú ideje szükséges, átfogó koncepció alapján végzett teljes körű felújításra csak a XX. század legvégén nyílott újra lehetőség. A munkálatok 1999-ben meg is indultak, azonban sajnálatos módon hamarosan félbeszakadtak. A székesegyház helyreállításának újabb lendületet adott a püspökség fennállásának millenniumi évfordulója. Azóta elkészült a Lázói-kápolnának és a főhomlokzat legjelentősebb elemének, a déli toronynak a restaurálása, a szentély helyreállítása és a Fejedelmi-kapu restaurálása is, 2013-ban az északi keresztházon folynak munkálatok, ezekben kutatásokat végezve és alakhelyes felméréseket készítve vettünk részt. Az elvégzett munkák szemléletükben azonosak, az úgynevezett „Bauforschung”- megközelítésen alapultak.

 

A témához kapcsolódó publikációk és konferencia-előadások:

 

Halmos Balázs, Marótzy Katalin, Nagy Gergely Domonkos: A gyulafehérvári székesegyház déli tornya. In: Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából. szerk.: Bajusz István, Emődi Tamás, Benkő Elek, Kovács András, László Attila. 2011-2012. Új sorozat VI-VII. (XVI-XVII.) kötet. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013. pp. 217-239. ISBN: 9786068178684

 

Halmos Balázs, Marótzy Katalin: Észrevételek a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház szentélyének felmérése nyomán. In: Papp Szilárd (szerk.) A gyulafehérvári székesegyház főszentélye. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2012. pp. 43-58. (ISBN:978-963-7081-23-1)

 

Halmos Balázs, Marótzy Katalin: A gyulafehérvári székesegyház déli mellékfalának felmérése és kutatása. (Relevare si certetarea paramentului mavei laterale a catedralei de la Alba Iulia). Középkori egyházi építészet Erdélyben. (Arhitectura Religioasa Medievala din Transilvania) Szatmárnémeti 2013. március 9.

 

Halmos Balázs, Marótzy Katalin: A Budapesti Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének kutatásai a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházon. In: Knecht Tamás (szerk.) A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház és érseki palota: Élő múltunk. Cluj Napoca, Verbum, 2012. pp. 83-90. (ISBN:978-606-8059-68-6)

 

Halmos Balázs, Marótzy Katalin: A gyulafehérvári székesegyház kutatásának újabb eredményei. Műemlékvédelem Erdélyben V. Szováta, 2012. március 24.

 

Halmos Balázs, Marótzy Katalin: Az alakhű felmérés módszerének adaptációi. In: Architectura Hungariae. 2011. 10. évf. Nr.: 2.

 

Halmos Balázs, Marótzy Katalin, Nagy Gergely Domonkos: Adalékok a gyulafehérvári székesegyház déli tornyának történetéhez. In: Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából 2010. (előkészületben)

 

Halmos Balázs, Marótzy Katalin: The adaptations of the true-to-form survey method. In: Periodica Polytechnica Architecture. 2010. 41. évf. Nr.: 1. p. 9-17.

 

Halmos Balázs, Marótzy Katalin: Kőfaragó jelek a gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház déli tornyán. In: Architectura Hungariae. 2010. 9. évf. Nr.: 4.

 

Halmos Balázs, Marótzy Katalin: A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék alakhű felmérései Gyulafehérváron 2008-2010. A gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház és érseki palota régészeti és építészettörténeti kutatása és helyreállítása – Konferencia a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 1000 éves évfordulója alkalmából. Budapest, 2010. október 11.

 

Halmos Balázs, Marótzy Katalin: Észrevételek a gyulafehérvári székesegyház szentély felmérése nyomán (Observatii în urma relevării sanctuarului catedralei din Alba Iulia). Középkori egyházi építészet Erdélyben. (Arhitectura Religioasa Medievala din Transilvania). Szatmárnémeti, 2010. október 7.

 

Halmos Balázs, Marótzy Katalin, Nagy Gergely Domonkos: A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék felmérései Gyulafehérváron, 2008-2009. Műemlékvédelem Erdélyben IV.- Szováta 2010. március 27.

 

Halmos Balázs, Marótzy Katalin, Nagy Gergely Domonkos: A gyulafehérvári székesegyház déli tornyának kutatása, 2009. Műemlékvédelem Erdélyben IV.- Szováta 2010. március 27.

 

Halmos Balázs: A gyulafehérvári székesegyház Lázói-kápolnája. In: Reneszánsz látványtár - Virtuális utazás a múltba: A Magyar Nemzeti Múzeum időszaki kiállításának katalógusa. szerk.: Buzás Gergely, Orosz Krisztina, Vasáros Zsolt, Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2009. pp. 369-383. ISBN: 978-963-7061-56-1

 

Halmos Balázs: A gyulafehérvári Lázói-kápolna boltozatának kutatása és címereinek feltárása. In: Architectura religiosă medievală din Transilvania IV. - Középkori egyházi építészet Erdélyben IV. - Medieval Ecclesiastic Architecture in Transylvania IV. szerk.: Adrian A Rusu, Daniela Marcu-Istrate, Szőcs Péter Levente, Satu Mare - Zalau: Editura Muzeului Satmarean, 2007. pp. 171-214. ISBN: 978-973-1843-00-1

 

Halmos Balázs: A gyulafehérvári székesegyház Lázói-kápolnája: Építészettörténeti monográfia. (PhD disszertáció)

 

Halmos Balázs: Lombard influences in the Renaissance reconstruction of the Lázói Chapel in Gyulafehérvár. In: Bulletin 2004. szerk.: Zöld András, Faculty of Architectural Engineering, Budapest University of Technology and Economics. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2004. pp. 11-26. Kötet megjegyzések: ISSN 1785-9565

 

Halmos Balázs: Adalékok a gyulafehérvári Lázói-kápolna reneszánsz díszítéséhez. In: Építés- Építészettudomány. 32:(3-4) pp. 265-287. 2004.

 

Halmos Balázs: A gyulafehérvári Lázói-kápolna alakhelyes felmérése és vizsgálatának eredményei. In: Műemlékvédelem. 47:(2) pp. 120-127. 2003.

 

 

Az elvégzett kutatások

 

Halmos Balázs, Marótzy Katalin: A keresztház északi oldalának keleti homlokzata

Időpont: 2013

Megbízó: Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség

 

 

 

A mellékszentély részlete

 

Halmos Balázs, Marótzy Katalin: A déli mellékhajófal és a Fejedelmi-kapu

Időpont: 2012

Megbízó: Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség

Munkatársak: Balogh Diána, Boros Eszter, Farkas Péter, Fekete Attila, Koronczai Zsófia, Oncsák Zsolt, Long Yining

 

 

 

A Fejedelmi-kapu részlete

 

Halmos Balázs, Marótzy Katalin: Román szentélynégyzet alakhelyes felmérése és kutatása

Időpont: 2011

Megbízó: Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség

Munkatársak: Balogh Bálint, Budai Krisztina, Fiák Márton, Györgyi Máté, Lakomcsik Attila, Lamann Mónika, Pintér Ádám

 

 

 

A felmérés részlete (Északi fal külső homlokzatának részlete)

 

Halmos Balázs, Marótzy Katalin: Az úgynevezett gótikus szentély belső homlokzatának alakhelyes felmérése és kutatása

Időpont: 2010

Megbízó: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Munkatársak: Balog Mária, Balogh Bálint, Bodó Balázs, Budai Krisztina, Fiák Márton, Gyetvai Enikő, Györgyi Máté, Horváth Imola, Krocskó Krisztina, Lakomcsik Attila, Lamann Mónika, Németh Nóra, Nonn Zsuzsánna, Oláh Tamás, Patak Gergely, Pintér Ádám, Sipos Éva, Veress Dániel

 

 

 

A felmérés részlete (Déli oldal 9. falszakasz)

 

Halmos Balázs, Marótzy Katalin: Az úgynevezett gótikus szentély külső homlokzatának alakhelyes felmérése és kutatása

Időpont: 2009

Megbízó: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Munkatársak: Nagy Gergely Domokos, Berke Márta, Baksa Adrienn, Balogh Bálint, Janek Dóra, Kovács Ágnes, Kőhalmy Nóra, Lakomcsik Attila, Lamann Mónika, Nagy Anna Flóra, Nagy Tamás Bajnok, Németh Nóra, Pető Brigitta, Pintér Ádám, Sáfrány Nóra, Veress Dániel

 

 

 

A felmérés részlete (Északi homlokzat 7. falszakasz)

 

Halmos Balázs, Marótzy Katalin, Nagy Gergely Domokos: Déli torony alsó szintjeinek alakhelyes felmérése és a déli torony kutatása

Időpont: 2009

Megbízó: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Munkatársak: Berke Márta, Haris Huba, Jászay Gergely, Valkovszki János, Vig Orsolya

 

 

 

A felmérés részlete (Déli homlokzat 2-3. szint)

 

Halmos Balázs, Nagy Gergely Domokos: Déli torony felső szintjeinek alakhelyes felmérése és kutatása

Időpont: 2008

Megbízó: Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség

Munkatársak: Bakonyi Dániel, Bakos Éva, Farkas Lehel, Fábi László, Fodor Judit, Gál Orsolya, Hartmann Gergely, Janek Dóra, Nagy Bernadett, Takács Ágoston, Zsarkó Csilla

 

 

 

A felmérés részlete (Nyugati homlokzat 8. szint)

 

Halmos Balázs: A Lázói-kápolna kutatása

Időpont: 2000-2006

PhD kutatás

Munkatársak: András Alpár, Budai Mihály, Csák Szilárd, Dobosi Linda, Hegyi Dezső, Krähling János, Pukánszky Gabriella, Tóth Szabolcs, Ványolós Endre, Veöreös András, Veres Orsolya

 

 alt

 

A Lázói kápolna keleti homlokzata

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu