Doktori képzés


Az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék oktatói rendszeresen meghirdetik doktori kutatási témáikat az Építészmérnöki Kar Csonka Pál Doktori Iskola PhD képzésének keretében építészettörténeti-, elméleti- és műemléki témákban.


Tanszékünkön folytatott doktori képzésük után sikeresen PhD fokozatot szereztek:

Gyetvainé Balogh Ágnes: Nöpauer Máté élete és munkássága (2003, témavezető: Dr. Istvánfi Gyula)

Vukoszávlyev Zorán: Magyarország szerb ortodox templom-építészete a XVIII-XIX. századi fejlődés tipológiai vázlata (2003, témavezető: Dr. Krähling János)

Rabb Péter: Városi védművek a középkori Magyarországon. (2006, témavezető: Dr. Istvánfi Gyula)

Halmos Balázs: A gyulafehérvári székesegyház Lázói-kápolnája. (2007, témavezető: Dr. Krähling János)

Veöreös András: XVIII. századi ferences kolostorok Erdélyben. (2007, témavezető: Dr. Istvánfi Gyula)

Fekete J. Csaba: Funkciószervezés és téralakítás a főúri reprezentatív magánépítészetben az 1720 és 1920 közötti Magyarországon. (2007, témavezető: Dr. Istvánfi Gyula)

Marótzy Katalin: Wéber Antal építészete. (2007, témavezető: Dr. Krähling János)

Zsembery Ákos: Középkori építészeti emlékek védelme - Módszertani javaslat "holt emlékek" bemutatásának kritikai elemzése (2010, témavezető: Dr. Mezős Tamás)

Tamáska Máté: Alsómecenzéf és Torna történeti településképének kialakulása és mai örökséghelyzete. (2010, témavezető: Dr. Mezős Tamás)

Bun Zoltán: Az elmélet és a tervezés-módszertan változása a dekonstrukciótól a topografikus gondolkodás felé az ezredforduló építészetében. (2012, témavezető: Dr. Simon Mariann)


Tanszékünkön folytatott doktori képzésük után abszolutóriumot szereztek

Kiss Zsuzsanna (2005, témavezető: Istvánfi Gyula, Mezős Tamás)

Angyal Mónika (2006, témavezető: Istvánfi Gyula)

Gábor-Szabó Zsuzsanna (2009, témavezető: Krähling János)

Nagy Gergely (2010, témavezető: Krähling János)

Lantos Gábor Zsolt (2011, témavezető: Mezős Tamás)

Katona Vilmos (2011, témavezető: Vukoszávlyev Zorán)

Martin Pilsitz (2012, témavezető: Kalmár Miklós)

Baku Eszter (2013, témavezető: Krähling János)

Frey György Péter (2013, témavezető: Krähling János)

Józsa Anna (2013, témavezető: Krähling János)

Haba Péter (2014, témavezető: Simon Mariann)

Kóródy Anna (2014, témavezető: Vukoszávlyev Zorán)


Jelenlegi doktornaduszaink

Fehér Krisztina (témavezető: Halmos Balázs)

Kelecsényi Kristóf (témavezető:Gy. Balogh Ágnes)

Kovács Máté Gergő (témavezető: Rabb Péter)

Székely Márton (témavezető: Marótzy Katalin)

Tempfli M. Szilárd (témavezető: Mezős Tamás)

Urbán Erzsébet (témavezető: Vukoszávlyev Zorán)


A doktori képzés szervezetei

Csonka Pál Doktori Iskola

Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács

Országos Doktori Tanács

A tanszéken folyó doktori kutatásokat 2011-13 között "Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben" projekt keretében a TÁMOP-4.2.2.B-10/1--2010-0009 program támogatta az Interdiszciplináris épületkutatás és Építészetelméleti kutatások témakörökben.

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu