Szakrális terek építészete 1. (VT. - tavaszi félév)

SZAKRÁLIS TEREK ÉPÍTÉSZETE I. – Történeti liturgikus terek funkcióelemzése

Tárgyelőadó: Vukoszávlyev Zorán PhD, egyetemi docens

2015-2016/2. félév péntek 14-16.


info: www.szakralis.hu1.

FEBRUÁR 19.

ESZMETÖRTÉNETI BEVEZETÉS, ÜTEMTERV

KRISZTOLÓGIAI ALAPFOGALMAK2.

FEBRUÁR 26.

KERESZTÉNY LITURGIÁK KIALAKULÁSA


feladatválasztás

3.

MÁRCIUS 04.

LITURGIÁK AZ ARANYKORBAN I.4.

MÁRCIUS 11.


LITURGIÁK AZ ARANYKORBAN II.5.

MÁRCIUS 18.

LITURGIÁK KELETEN ÉS NYUGATON (IV-X. SZ.)6.

MÁRCIUS 25.


NAGYPÉNTEK

nincs előadás


egyéni felkészülés

7.

ÁPRILIS 01.

-

alkotóhét 

ÁPRILIS 01-02.

2 napos tanulmányi kirándulás: Debrecen-Csenger


1. gyűjtési feladat leadása

8.

ÁPRILIS 08.

REFORMÁLT EGYHÁZAK LITURGIÁI I.

meghívott előadó – Krähling János

 


9.

ÁPRILIS 15.


REFORMÁLT EGYHÁZAK LITURGIÁI II.

meghívott előadó – Krähling János10.

ÁPRILIS 22.

A NYUGATI LITURGIA VÁLTOZÁSAI (XI-XIX. SZ.)

meghívott előadó – Nagy Gergely Domonkos11.

ÁPRILIS 29.

A KATOLIKUS LITURGIA MEGÚJULÁSAI (XIX-XX. SZ)

meghívott előadó – Nagy Gergely Domonkos


2. elemző

tabló leadása

12.

MÁJUS 06.

VÁROSI SÉTA – régi és új

ortodox és katolikus liturgikus terek bejárása13.

MÁJUS 13.

konzultáció

VÉGSŐ BEADÁS

kiállításra előkészítés


2. elemző

tabló leadása

véghatáridő

+

MÁJUS 19.

Református templomépítészet konferencia


2016. március 25-én Nagypénteken hagyományosan nincs előadás.

2016. április 15-én alkotóhét miatt az óra elmarad.

"VÁROSI SÉTA - régi és új" címen a pesti belvárosban hagyományos és átalakított használatú, ortodox illetve katolikus liturgikus terek vezetett bejárására nyílik alkalom.


TÁRGY: Szakrális terek építészete I. – Történeti liturgikus terek funkcióelemzése

ELŐADÓ:  Vukoszávlyev Zorán PhD, egyetemi docens

KÓD: BMEEPET 0414

RENDSZER:  előadás

IDŐPONT:  péntek 14-16

HELYSZÍN: K.II.85.

ELŐFELTÉTEL:nincs, ajánlott az Építészettörténet 3. Középkor építészete c. tárgy

KREDIT: 2 pont

ÉRTÉKELÉS: félévközi jegy

FELADAT: 2 részfeladat megfelelő szintű teljesítése határidőre

 

FELADAT ISMERTETÉSE:

A félév folyamán a tárgy előadásaihoz tartozóan két feladatot kell teljesíteni. A munkák az elhangzottak alapján a választott liturgikus rendszert mutatják be, a sajátosságok alapos megismerése által.

Ajánlott szakirodalom: Guzsik Tamás: Szakrális építészeti terek funkcióelemzése I-III. BME, 1988. A jegyzet elérhető a tárgy honlapján: www.szakralis.hu.

 

Az előadások tematikájának megfelelően két részfeladat készül. A feladatok elkészítése önálló munkával történik a megadott szakirodalom és az előadások anyaga segítségével, de érdemleges munkához konzultáció is biztosított. A feladat: egy hazai református templom bemutatása.

 

1. gyűjtési feladat végső leadása: 2016. április 01.

A feladat a liturgikus belső tér megértéséről szól: funkcionalitás.

- egy magyarországi 20. századi református templom bemutatása;

- adatlapos-kidolgozásban, megadott formátum követésével – doc-file;

- egyszerűsített alaprajzi felmérés készítése;

- történeti áttekintés;

- alaprajz-tér-tömeg építészeti viszonyrendszerének értékelése.

 

2. elemző feladat végső leadása: 2016. május 13. (email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

A feladat a liturgikus tér épület-viszonylatáról szól: alaprajz-tér-tömeg-liturgia.

- A/3 lapon mutassa be alaprajzában a liturgikus térrendszert;

- lépték kb. M=1:100;

- történeti és kortárs dokumentumokkal vázlatosan ismertesse a gyülekezet történetét;

- építész-alkotói gondolat kiemelése fotó-részlettel.

 

FELADATOK ÉRTÉKELÉSE:

A benyújtott feladatok értékelésénél elsődleges szempont a liturgikus tér megértése, a funkcionális megfelelés. Az épületet elemző bemutatás helyszíni szemlét igényel, egyszerű épületfelméréssel, gyülekezettörténeti feltárással és fotódokumentáció elkészítésével teljesíthető. Az anyaggyűjtés digitális leadással, a végső elemző tabló digitális és nyomtatott verzió benyújtásával teljesíthető. Az egységes és gondos feldolgozás a fontos. A tervlapok grafikai és kompozíciós értékei csak ezen szempont megítélése után kerülnek megállapításra.

A megfelelő értékű rajzok és tanulmányok a 2016. május 19-i konferencián kiállításra és a www.szakralis.hu oldalon bemutatásra kerülnek.

A félév közepén pályázati forrásból támogatott tanulmányútra van lehetőség (útiköltség támogatás). A részvétel nem kötelező, de a téma értékelő feldolgozása szempontjából jelentős segítséget jelent. Debrecen központtal (kollégium, gyűjtemény, főbb templomok) és Csenger református templomával a korai és a 20. századi református templomépítészet helyszíni megtekintésére nyílik lehetőség.

Csak a két feladat határidőre történő minősíthető beadásával teljesíthető a félév.

 

BP.2016.02.19.Vukoszávlyev.Zorán


TÁRGYLEÍRÁS

A történeti építészet legjelentősebb alkotásai minden korban a szakrális épületek, a templomok voltak. A közel 2000 éves keresztény kultúra mind Európában, mind a többi földrészen a templomépítészet változatos gazdagságát teremtette meg: egy-egy stíluskorszakra a legjellemzőbb alkotás az „Isten háza”. Az idő és földrajzi hely függvényében igen különfélék ezek az épületek, nemcsak stílusukban, megjelenésükben, de elrendezésükben, térkapcsolataikban is. Egy épület alaposabb megértésének a kulcsa az épület funkciójának ismerete. A szakrális épületeknél a meghatározó funkció a liturgia, azaz az épületben végzett szertartások összessége. A „liturgia” a szószerinti értelmezésben annyit jelent, mint „közjóra irányuló munka”: a papság és a hívek istentiszteleti cselekménye. Ennek építészeti kerete a templom. Így a különböző keresztény liturgiák kialakulása, története vonja maga után a különböző templom-típusok, liturgikus terek létrejöttét. Az előadássorozat alapot kíván biztosítani a liturgikus funkcióban való tájékozódásra – a kereszténység kezdeteitől indulva, a keleti és nyugati liturgiák aranykorán át, a középkor liturgikus egységesedése és differenciálódása, majd a reformmozgalmak értelmezésével, a XX. század liturgikus megújulási folyamatainak értelmezéséig.

Aktuális információk a kurzus honlapján: www.szakralis.hu

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu