Szakrális építészet 2 (VT. - őszi félév)

SZAKRÁLIS TEREK ÉPÍTÉSZETE II.

Kortárs tendenciák bmeepet.0444

tárgyfelelős: Vukoszávlyev Zorán

2019-2020/1. félév kedd 15-17. K.II.11.


Mottó: „M E D I (T) Á C I Ó”

Az ezredfordulón a szakrális építészeti térfelfogás identifikációjának szükségét éljük meg. Az önmeghatározás az építészet ezen szegmensén is lényegessé vált. A „szakrális” beépült a profán tér értelmezési körébe is. A személyes, az individuális érzékelés átalakítja a fogalmak jelentését. Az értékelés és szubjektív értelmezés közös pontjait keressük. Tematikus előadásokon értelmezzük az ezredfordulós szakrális építészetet, szeminárium-jelleggel szubjektív olvasatát adjuk a „szakralitás”-nak, műhelymunka folyamatában létrejött építészeti terekkel modellezzük az egyéni és közösségi teret.


Módszertan:

Feltáró munka a kortárs szakrális építészeti tendenciák vizsgálatában: az előadások szubjektív olvasata vitaindító, melyet a kurzusrésztvevők értelmeznek, újratárgyalnak. Az építészeti alkotások mentén leképezzük a téri megfogalmazásokat. A szeminárium jellegű előadások műhelybeszélgetések elindítását szolgálják, ahol egyéni és közösségi szemlélet értelmezéseire nyílik lehetőség.


A megvalósítás produktumai:

Többlépcsős rendszerben.

I. periódus: kutatás, feltárás, elemzés

Az előadások különböző fogalmi megközelítésekre mutatnak rá, mellyel a kortárs szakrális teret értelmezhetjük. Ez az egyéni szubjektív értékelési szint. Személyes fogalmak definiálása kép alapján.

Beadandó 3 diából álló ppt-file, mely (lehetőleg) egy a személyes szakralitáshoz kötődő fogalmat ír le képi eszközök által.

II. periódus: értékelés, módosítás, változás

Az előadások felvázolják az ezredforduló liturgikus térkoncepcióit. A kurzus terének objektív elemzése, a térhasználat rendjének feloldása vagy tematizálása, a szimbolikus tartalom megjelenésének lehetséges eszközei által modulálása – a korábbi ppt képi meghatározásaira reflektálva.

Beadandó 3 diából álló bemutató/terv lap, régi és új, arányhelyes szerkesztett rajz alaprajzról és metszetekről, skiccel-látványtervvel.


A kurzusra szándéka:

A „szakrális” értelmezése személyes vélemény-nyilvánítással – érzések és víziók által. A kritikai megközelítés és a közös gondolkodás módszerének gyakorlása műhelymunkában valósul(hat) meg.

Mottó: „M E D I (T) Á C I Ó”


a.

d.

e.a.

1.

09.10.

ea: a modern alapok

- fény, anyag, tér, funkció, forma fogalmi változásai a 20. században

_ féléves ütemterv

2.

09.17.

ea: az anyag

- beton, tégla, kő, fény, bent, kint, fa, ember


3.

09.24.

ea: a tér

- zárt, nyitott, irányított centrális-longitudinális, környezethatás, domináns kép


4.

10.01.

ea: a liturgia

- közösség, centrum, hangsúly, irányok, irányítottság, tengely, alap


5.

10.08.

ea: -

- egyéni tér meghatározás

_ egyéni felkészülés

6.

10.15.

ea: hallgatói fogalom meghatározás

- személyes térélmény elemzés


7.

10.22.

Vázlattervi hét8.

10.29.

ea: magyar

- a 20. század hazai templomépítészete


9.

11.05.

ea: a fény

- átlátások a magyar és nemzetközi templomépítészet közt


10.

11.12.

TDK nap


11.

11.19.

ea: a forma

- továbbélés és evolúció


12.

11.26.

hallgatói előadás

- tér és átértelmezése

_ tervbemutatás

13.

12.03.

ea: Pannonhalma – Augsburg – Novy Dvur

- John Pawson templomépítészeteSzakirodalom:

Eliade, Mircea: A szent és a profán. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1999.

Ferkai András: Űr vagy megélt tér. Terc, Budapest, 2003.

Moravánszky Ákos – M. Gyöngy Katalin: A tér. Kritikai antológia. Terc, Budapest, 2007.

Krähling János – Vukoszávlyev Zorán: Új evangélikus templomok. Luther Kiadó, Budapest, 2008.

Lőrincz Zoltán: Ne hagyjátok a templomot... - Új református templomok 1990-1999. Kálvin Kiadó, Budapest, 2000.

Stock, Wolfgang Jean: Architectural guide – Christian sacred buildings in Europe since 1950 / From Aalto to Zumthor. Prestel, München, 2004.

Stock, Wolfgang Jean: European church architecture 1900-1950 / Towards modernity. Prestel, München, 2006.

Stock, Wolfgang Jean: European church architecture, 1950-2000. Prestel, München, 2002.

Grillo, Andrea: A liturgia születése a 20. században – Tanulmány a liturgikus mozgalom és a (poszt)modernitás viszonyáról. (Ford.: Korompai Eszter) Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2005.


Félév értékelése:

Az anyaggyűjtés határidős leadása és a két bemutatáson való részvétel nélkül a félév nem teljesíthető.

A félévközi érdemjegy a beadott munkák rendszerezettsége, igényessége és építészeti minősége együttes értékeléséből alakul ki.

Az érdemjegy a teljesítés módjából adódóan és a változó tematika miatt más félévre nem vihető át.


BP.19.09.10.Vukoszávlyev Zorán PhD

Szakrális terek építészete II. EPET 0444


Egyéb információk a kurzus honlapján:www.szakralis.hu

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu