Protestáns templomépítészeti kutatások – történeti épülettipológia nemzetközi konferencia

Tudományos konferencia

a BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

szervezésében

BME K épület II. emelet. 210.

2016. május 26.


A BME Építészettörténeti és Műemléki tanszéke folytatja az évekkel ezelőtt megkezdett konferenciáinak sorát. A Reformáció közelgő 500. évfordulója alkalmából a tanszéken több kutatási terv, publikáció várható, melyekhez szorosan kapcsolódva a tanszék 2016. május 26-án nemzetközi konferenciát szervez, Protestáns templomépítészeti kutatások – történeti épülettipológia címmel.

A konferencia előadói között két, nemzetközi szinten is ismert és elismert kutató Jan Harasimowicz (PL) és Wojciech Gruk (PL) előadásai mellett a protestáns templomépítészet területén kiemelkedő eredményeket jegyző hazai kutatók előadásait valamint a tanszéken jelenleg is folyó aktuális kutatási programok eredményeit ismerhetik meg a résztvevők.

A részvétel ingyenes, minden résztvevőt szeretettel várunk!Program


Protestáns templomépítészeti kutatások – történeti épülettipológia nemzetközi konferencia

Tudományos konferencia a BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

szervezésében

BME K épület II. emelet. 210.

2016. május 26.

8:30 – 9:00 Regisztráció

9:00-9:10 Köszöntőt mond: Dr. Józsa János, a BME rektora

Szekcióelnök: Dr. Sisa József, igazgató, MTA BTK Művészettörténeti Intézet

Meghívott előadók

9:10-10:10

Jan Harasimowicz (Wroclaw) – Längs-, Quer- oder Zentralbau? Auf der Suche nach einem richtigen Grundriss der "protestierenden" Kirchen


10:10-10:30

Csepregi Zoltán – Artikuláris templomok a Magyar Királyság területén


10:30-10:50

Bibó István – A türelmi rendeleti templomtípus


10:50-11:10

Wojciech Gruk (Wroclaw) – Alle drey Ding vollkomen sind! On the meaning of naming the church after Holy Trinity according to Josua Wegelin, preacher in Pressburg, anno 1640.


11:10-11:20

Kávészünet

11:20-11:40

Harmati Béla – Európai hatások - lokális megoldások, a szószékoltárok tipológiája Magyarországon


11:40-12:00

Veöreös András – Az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék határontúli protestáns templom felmérései

12:00-12:30

Kérdések és válaszok


12:30-13:30

ebédszünet

Szekcióelnök: Dr. Veöreös András, egyetemi docens, SZE-Győr

13:30-13:50

Krähling János – A magyar protestáns templomépítészet

tipológiai megközelítései


13:50-14:10

Halmos Balázs, Fehér Krisztina, Marótzy Katalin – A kismuzsalyi templomrom kutatása és elvi rekonstrukciója


14:10-14:30

Danielisz Dóra – Téralakítás a 16-19. századi protestáns templomépítészetben - Sepsiszék református templomai


14:30-14:50

Lőrincz Zoltán – Szempont vagy következmény!? A kortárs templomépítészet elvszerűsége

14:50-15:00

Kávészünet

15:00-15:20

Vukoszávlyev Zorán – Formakövetés és formaalkotás – a 20. századi református templomépítészet tipológiai vázlata

15:20-15:40

Baku Eszter – Protestáns templomépítészet a két világháború között

15:40-16:00

Fehér Krisztina, Halmos Balázs, Krähling János – A tervezéselmélet historizmusa Schulek Frigyes szegedi református templomának példáján

16:00-16:20

Kovács Gergő – „Semminemű új hozzáadással ne szaporíttassék” - A protestáns templomépítészet szabályozása az oszmán hódoltság idejében

16:20-16:30

Kérdések és válaszok


Az előadások német, angol, magyar nyelvűek!


Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu