Murga - evangélikus templom

A MURGAI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

A Tolna megyei, mára elnéptelenedőben lévő, kis zsákfalu üresen álló, pusztuló műemlék temploma tömegformálása és belső téralakítása szempontjából a Dél-Dunántúl késő barokk építészetének jellegzetes emléke. A templom 1792-1796 között épült, telekbelsőből nyíló bejárattal az utcavonalon sorakozó házak mögött, ugyanis akkoriban a protestáns templomok bejárata nem nyílhatott főutcára.Az egyterű templomteret kétszakaszos csehsüveg boltozat fedi, U alakban karzat veszi körbe népies barokk részletképzéssel és díszítésekkel, a képek témái ó- és újszövetségi jeleneteken kívül Luther és II. József portréi. A poligonálisan záródó szentélytérben elhelyezkedő szószékoltáron Jézust és János apostolt ábrázoló oltárkép látható.Az elmúlt években végzett kutatások célja az volt, hogy a romosan álló templom megmentéséhez, egy későbbi felújításához szakmai alapot nyújtson.


2017. június – Műemlékfelmérés

Résztvevő építészmérnök hallgatók: Molnár Anna, Nemes Dorottya, Reinisch Orsolya, Szücs Lilla. Oktatók: Dr. Krähling János, Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes, Dr. Martin Pilsitz


2018 április – Értékleltár (Helyiségleltár – Raumbuch)

Résztvevő műemlékvédelmi szakmérnök hallgatók: Ádám Ivett, Andréka István, Bálint Tamás, Bódiné Kersner Katalin, Csanádi-Szikszay Györgyi, Füsi Zsófia, Jauernik Zsófia, Makai István, Marokházi Gábor, Maurer Annamária, Molnár Bianka, Puklerné Kovács Erika, Sági Adrienn, Sebrek Zsuzsanna, Ware-Nagy Orsolya. Oktatók: Dr. Krähling János, Dr. Martin Pilsitz

Épületszerkezeti (falnedvesség- és statikai) vizsgálatok speciális műszerekkel a Fachhochschule Potsdam Magyarországra látogató professzorai és hallgatói közreműködésével. Az egyetem professzorai: Prof. Silke Straub-Beutin, Prof. Dr.-Ing. Jörg Röder, Prof. Dr. Steffen Laue, Prof. Dr. Jan Raue, Prof. Dr. Andreas Kahlow, Dr. Ralf König


2018. október 16-17. Workshop Potsdamban

ERFASSEN – ERHALTEN – PERSPEKTIVEN ÖFFNEN. Internationaler Bauingenieurs- und Restaurierungswissenschaftlicher Workshop an der FH Potsdam. Die Gruppe der Baudenkmale der evangelischen Kirchen im Süden Ungarns am Beispiel der evangelischen Kirche in Murga


A BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék és a FH Potsdam az internacionális kapcsolatok keretén belül 2018 októberében kétnapos workshopot szervezett, melynek célja a Murgai templomon végzett vizsgálatok összegzése volt. A programot a Németországi Szövetségi Köztársaság Budapesti Nagykövetsége támogatta, szervező: Dr. Martin Pilsitz volt. Az angol, ill. német nyelven elhangzott előadások összefoglalták az eddigi kutatások eredményeit. Résztvevő oktatók: Dr. Krähling János Dr. Martin Pilsitz, Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes; szakmérnök hallgatók: Füsi Zsófia, Jauernik Zsófia, Makai István és Molnár Bianka, építészmérnök hallgató: Szücs Lilla.

Részletes program:

Martin Pilsitz: Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen FH Potsdam (FHP) und TU Budapest (BME/TUB); Silke Straub-Beutin – Jan Raue: Chancen für die praxisorientierte Lehre durch internationale Projekte am Beispiel des Murga-Projekts; Ralf König: Selbständige in Kooperation mit europäischen Hochschulen – Mehrwert für die Studierenden; Krähling, János: Das Projekt Murga; Szücs, Lilla: Geschichte und Bauaufmaß der Kirche in Murga; Steffen Laue: Analysen zu den bauschädlichen Salzen in Murga; Ioannnis Savvidis: Mörtelanalyse der Fassadenputze der evangelischen Kirche in Murga/Ungarn; Füsi, Zsófia: Inventar und Raumbuch - Unterschiede und Bedeutung.

2018. október – TDK dolgozat

Szücs Lilla: A murgai evangélikus templom műemléki kutatása. TDK dolgozat. BME Építészmérnöki Kar III. díj (Konzulensek: Dr. Krähling J., Gyetvainé Dr. Balogh Á.)

http://tdk.bme.hu/EPK/Eptort6/A-murgai-evangelikus-templom-muemleki-kutatasa


2018. november – BME, előadás

Ioannis Savvidis, potsdami restaurátor hallgató angol nyelvű előadása, „Mortar investigations and analyzes of the Lutherian Church in Murga" címmel a szakdolgozatához végzett kutatásairól.

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu