Terézvárosi helyi védett épületek vizsgálata program

Terézvárosi helyi védett épületek vizsgálata program


Az épített és szellemi örökség megőrzésének érdekében a Budapest VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat és a VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája (főépítész: Matus István) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészettörténeti és Műemléki Tanszékével (tanszékvezető Dr. Krähling János) együttműködve 2016 őszén elindította a helyi védett épületek vizsgálatának több évre tervezett programját, ami a házak „öntudatra ébresztését”, a megőrzött, még megmaradt értékek újrafelfedezését és nyilvántartását segítheti. A Program során a helyi védelem alatt álló épületek védendő értékeinek, a védettség tárgyának megállapítása és a jelenlegi állapot dokumentálása a cél.

Az elmúlt három év őszi félévei során a BME Építészmérnöki kar harmadéves hallgatóinak féléves feladata részét képezte egy-egy adott épület eredeti, levéltárban fellelhető terveinek felderítése, valamint a ház helyszíni vizsgálata. Ennek során a hallgatók 3-4 fős csoportokban mérték fel az épület értékeit és állapotát, vizsgálva a külső és udvari homlokzatokat, az épület közösségi tereit, a lépcsőházakat, a belső udvart, a kapualjat, esetleg a padlást és a pincét, összességében a házak közös tereit és térkapcsolatait, azonban a lakók magántulajdonába nem kívántak bejutni.

A hallgatók házanként egy-egy adatlapot töltöttek ki és fényképeket készítettek. A 3-4 fős hallgatói csoportok munkáját kísérte és felügyelte az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék egy-egy oktatója és mentorként és 1-1 gyakorló építész, építészet- vagy művészettörténész is. A feladatot a diákok az Építészettörténet 5. – XIX. század c. tantárgy gyakorlati feladataként végezték (tárgyfelelős oktató: Gyetvainé Dr. Balogh Ágnes), ezért oktatóik a munkájukat értékelték és érdemjeggyel jutalmazták. A helyszínen végzett gyakorlat az építészettörténet gyakorlati ismereteinek leghatékonyabb elsajátítási módja, a jelentősen fejleszti a hallgatók történeti értékekhez való pozitív viszonyulását, az értékvédelem fontosságának felismerését.

Az elmúlt három évben 175 épület vizsgálata készült el, összesen 557 hallgató részvételével, a tanszék 9 oktatójának és 4 doktoranduszának vezetésével. A mentorok száma változó volt (19+16+13 fő). A VI. kerület részéről a program fő koordinátora Szenczi Zsófia településfejlesztési ügyintéző volt.

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu